Za zunanje uporabnike v okviru zavoda AS v našem centru poteka Aktiven dan za aktivno starost. Ta program je prilagojen starejšim od 80 let, ki živijo doma. Zastavljen je individualno in progresivno, kar pomeni, da stanje starostnikov najprej ovrednotimo, napredek spremljamo in aktivnosti prilagajamo napredku. Glavna cilja sta krepiti fizične in miselne funkcije, ki starostniku omogočajo daljše neodvisno bivanje doma, in družbena vključenost. Aktiven dan se izvaja dvakrat tedensko.