Sporočamo vam, da smo dobro, tako stanovalci kot zaposleni.

Zaposleni se doma in v službi držimo navodil, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, iz katerih je jasno razvidno, kako moramo ukrepati preventivno. Zaposleni uporabljajo zaščitna sredstva, doma se obnašajo preventivno. Pomembno je, da ohranijo svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih, zaradi česar bomo lahko nemoteno izvajali oskrbo v Centru. Trenutno naše delo poteka nemoteno. DEOS Center starejših Gornji Grad ima izdelan krizni načrt – zagotavljanje neprekinjenega dela v času kriznih razmer – epidemije COVID-19, ki predvideva več možnosti nadomeščanje izpada zaposlenih.

Med uporabniki storitev in zaposlenimi trenutno ne beležimo okužbe s COVID-19.