Na področju Občine Ig izvajamo pomoč družini na domu od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 oziroma vse delovne dni v letu. Storitve opravljamo v skladu s sklenjenim dogovorom. Neposredne storitve v občini Ig izvajajo dve zaposleni socialni oskrbovalki.

Cena storitve za delo ob delovnikih znaša 4,68 eur/uro (za upravičenca).

Dodatne informacije (med 8:00 – 15:00 uro):
080 2737

infotocka@deos.si