Staro pravilo za življenje v skupnosti se glasi SERVA ORDINEM ET ORDO TE SERVABIT, kar pomeni OHRANI RED IN RED BO TEBE OHRANIL.
In prav po tem pravilu skušamo mi v našem domu, imenovanem DEOS – Center starejših, uravnavati svoje življenje – pod nadzorom in s pomočjo našega vodstva.

Direktorica doma je, če se lahko izrazim v cerkvenem jeziku, zgovorno in živo znamenje Božje ljubezni do človeka. Prav posebno mesto v domu pripada socialni delavki, ki tako rekoč pozna vsak kotiček našega doma in domala vse stanovalce. Da pa je zdravje človeka tudi poglavitna osnova za njegov uspeh po načelu MENS SANA IN CORPORE SANO, kar pomeni ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU, pa s svojim bitjem izpričuje glavna sestra, ki so ji v pomoč še druge medicinske sestre, vsaka na svoj način.

In na ravni stanovalcev je med najzaslužnejšimi fizioterapevtka, in pa delovna terapevtka, animator pa usklajuje navade in potrebe nas stanovalcev in to tudi zelo uspešno. Potem sta oba hišnika, na svoj način duša doma. V našem domu dajemo predvsem poudarek telovadbi, v zadnjem času smo uvedli Aktiven dan za aktivno starost, da ohranjamo in krepimo svoje fizične in miselne sposobnosti. Pohvalimo se lahko tudi z baliniščem. Potem organiziramo tudi tako imenovane bralne urice in seveda pevske vaje – imamo tudi svoj zbor, imenovan Škrjančki.

Kakor že omenjam je poskrbljeno tudi za duhovno stran našega življenja, saj imamo dvakrat tedensko sveto mašo in enkrat tedensko srečanje z diakonom, ki nas uvaja v bogoslužje tistega tedna.

In kaj naj rečem za konec – naš dom je zagotovo med najboljšimi med obstoječimi; tega seveda ne bodo priznali tisti, ki bi jih prištevali med »scrkljance« ali razvajence.
Nasploh pa za vse velja: POMAGAJ SI SAM IN BOG TI BO POMAGAL.
SAPIENTI SAT.


Moj center: Gornji grad