Do leta 2040 naj bi število starejših od 65 let doseglo 1,3 milijarde, kar pomeni približno 14 odstotkov svetovne populacije. Samo v Evropi, naj bi se med letoma 1995 in 2015 delež prebivalstva v starosti od 20 do 29 let zmanjšal za 20 odstotkov, delež prebivalstva med 50. in 64. letom pa povečal za 25 odstotkov. Po ocenah številnih strokovnjakov bo, v bogatem svetu, po letu 2030 vsak tretji prebivalec upokojenec, skoraj vsak deseti pa bo starejši od 80 let. Življenjska doba se podaljšuje in med nami bo vse več starostnikov med 100 in 120 leti. Postajamo dolgoživa družba, kar predstavlja številne izzive s katerimi se bo potrebno spopasti v prihodnje.

 

Že danes na nekatere te izzive opozarja dr. Jana Mali, izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. Njeno strokovno področje delovanja je socialno delo s starimi ljudmi in ljudmi z demenco, supervizija v socialnem delu, metode socialnega dela in dolgotrajna oskrba. V svoji doktorski disertaciji je preučevala vlogo in pomen socialnega dela v razvoju institucionalnega varstva starih ljudi v Sloveniji. V svojih znanstvenih in strokovnih delih se med drugim osredotoča na problematiko starajoče se populacije in vpeljave inovativnih pristopov oskrbe v domovih za starejše. Trenutno je kot pedagoška mentorica aktivno vključena v projekt AKVASTAR. Namen projekta, v katerem sodelujejo tudi Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete, DEOS d.d. Center starejših Črnuče in podjetje Ponika, je razvoj uporabniku prijazne akvaponike na primeru doma starejših občanov. V interaktivnem predavanju bo predstavila izzive in priložnosti aktivnega staranja. V kratki igri bo na zanimiv način osvetlila tudi zavedanje o lastnem staranju.

Lepo vabljeni na predavanje z naslovom  AKVAstar priložnost za aktivno staranje, ki bo v četrtek 8. junija ob 13:30 v kapelici.