Model bivanja v našem centru je gospodinjska skupnost; stanovalci so nastanjeni v devetih bivalnih enotah in vsaka enota ima svojo gospodinjo. Njeno delo je usmerjeno v oblikovanje bivanjskega okolja, ki spodbuja in je po meri človeka, ter sobivanje med stanovalci. Gospodinje spodbujajo stanovalce za skupne aktivnosti, na primer peko peciva, kuhanje manjših obrokov, urejanje prostorov, ročna dela, družabne igre, pogovore in praznovanje osebnih praznikov.