PROJEKT: IDENTIFIKACIJA POGOJEV VKLJUČENOSTI UPORABNIKA V PROGRAME (CELO)DNEVNEGA BIVANJA STAREJŠIH NA KMETIJI

Projekt koordinira družba DEOS d.o.o., v sodelovanju s projektnimi partnerji: Zavod Aktivna starost, so.p. ter nosilci kmetijske dejavnosti Matjaž Mohorko, Slavka Grobelnik in Anja Skale.

Glavni cilj projekta je proučitev možnosti diverzifikacije kmetijskih dejavnosti na naslednje dopolnilne dejavnosti:

  • celodnevnega bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo) ter
  • dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil (SKD 88.109 Drugo socialno varstvo)

Dodatni cilji projekta:

– opredelitev smernic, ki definirajo osnovne pogoje za izvajanje novo oblikovanih programov, ki se bodo na kmetijah izvajale v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;

– oblikovanje vstopnih pogojev za (celo)dnevno bivanje starejšega na kmetijah;

– opredelitev načinov in metod spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji v okviru navedenih dopolnilnih dejavnosti;

– opredelitev načinov in metod prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.

Ključni načrtovani rezultati projekta:

  • Oblikovane smernice, ki bodo definirale vstopne pogoje za (celo)dnevno bivanje starejšega na kmetijah, načine in metode spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji ter načine in metode prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.
  • Opredeljeni vstopni pogoji za (celo)dnevno bivanje starejših od 65 let v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
  • Opredeljeni načini in metode spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika v času bivanja uporabnika na kmetiji.
  • Opredeljeni načini in metode prehoda uporabnika v druge storitve/programe na področju socialnega varstva starejših, ko bivanje na kmetiji ni več mogoče.

Projekt se izvaja od 17. 10. 2019 do 17. 10. 2022

Pomembne povezave:

Evropska komisija, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020