Pomoč na domu se začne s strani prejemnika pomoči, ki mora podati pisno vlogo na elektronski naslov infotocka@deos.si ali po pošti na DEOS d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice.