Storitev se začne na zahtevo upravičenca, pri čemer je upravičenec vsakdo, ki zaradi invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje, naroči določeno opravilo ali več opravil in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.

 

Storitev socialnega servisa obsega zlasti naslednja opravila:

 • prinašanje pripravljenih obrokov hrane,
 • nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin, priprava drv ali druge kurjave,
 • nabava ozimnice,
 • manjša hišna popravila,
 • pranje in likanje perila,
 • vzdrževanje vrta in okolice stanovanja,
 • čiščenje v stanovanju, opremljanje, spremljanje pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah,
 • organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva,
 • pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanje videza,
 • pomoč pri opravljanju bančnih poslov, plačevanju računov, sprejemanju in odpošiljanju poštnih pošiljk – po pooblastilu upravičenca,
 • varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči,
 • celodnevna povezava preko osebnega telefonskega alarma.

 

Postopek pri opravljanju posameznega opravila in obseg storitve določita uporabnik in izvajalec z dogovorom. Trajanje storitve pa je odvisno od volje uporabnika in izvajalca in ga prav tako določita v dogovoru.

Cena storitve se oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in na podlagi soglasja ministrstva. Cenik storitve socialni servis si lahko ogledate tukaj.

Pisno vlogo za naročilo storitve pošljite na elektronski naslov info@deos.si  ali po pošti na naslov DEOS, d.o.o., Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice, s pripisom »socialni servis«.

 

DOKUMENTACIJA

1_Prošnja za izvajanje-socialni servis