Projekt Varna starost je neposredno namenjen starostnikom v domovih za starejše in tistim, ki še vedno živijo doma, strokovnim delavcem v domovih, ki delajo s starejšimi ter svojcem starostnikov. V okviru projekta bomo izvedli delavnice, z namenom podučiti tako laično kot strokovno javnost kako prepoznati oblike nasilja nad starostniki in o njuni etični in zakonski odgovornosti, da o tem poročata pristojnim organom. S tem bomo dodatno strokovno usposobili zaposlene v domovih za starejše za učinkovito odkrivanje nasilja in ukrepanje zoper povzročitelje nasilja, starostnikom pa bomo predstavili nesprejemljive oblike vedenja in potencialnim žrtvam zagotovili pomoč.

Naš cilj je odprava predsodkov in tabujev povezanih s starostniki, povečanje empatije in strpnosti do drugačnosti ter spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje, kar bo okrepilo tudi lokalno identiteto. Kot rezultat projekta bomo usposobili in razvili profil t.i. zagovornika starejših, ki bo učinkovit, dostopen, nepristranski ter kvalificiran, s čimer bomo starostnikom zagotovili osebo, ki ji lahko zaupajo in se nanjo zanesejo, da jim bo na voljo in v pomoč, ko oz.če bodo to potrebovali. Dejavnosti projekta bodo prispevale k ustvarjanju okolja, ki bo posameznikom zagotavljal občutek varnosti, sprejetosti in pripadnosti.

 

Projekt se izvaja v okviru LAS za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.