Projekt Community Care Worker oziroma daljše »Unlocking the potential of voluntary community initiatives for elderly care« se izvaja v okviru programa ERASMUS +, Key Action 2: Partnership for Cooperation; KA220-ADU – Partnerstva za sodelovanje pri izobraževanju odraslih.

 

Partnerji projekta so:

 • Stichting Gouden Dagen – Nizozemska, vodilni partner
 • DEOS d.o.o. – Slovenija,
 • Leyden Academy – Nizozemska,
 • Fundacion Harena – Španija,
 • Zavod Aktivna starost – Slovenija in
 • All You Can Learn – Nizozemska.

V sklopu projekta želimo razviti znanje in gradivo (za usposabljanje) za podporo ključnih koordinatorjev skupnostne pobude pri njihovem delu s starejšimi, prostovoljci in strokovnjaki.

Projekt Prostovoljstvo v skupnosti je namenjen podpori in profesionalizaciji dela koordinatorjev skupnostnih iniciativ. Z izmenjavo izkušenj in razvojem orodij za podporo koordinatorjem pri njihovem delu, ki jih v sklopu projekta pripravljamo, načrtujemo, da bodo šibkejšim starejšim v Evropi projektne končne projektne dejavnosti pripomogle, k kvalitetnejšemu življenju. To bomo dosegli s sodelovanjem in interaktivnostjo z vrsto strokovnjakov, prostovoljcev in starejših, ki so zastopani v konzorciju.

Aktivnosti v sklopu projekta:

 • Pregled literature in izvajanje intervjujev z različnimi deležniki v vsaki državi.
 • Izvedba transnacionalnih srečanj v obliki svetovne kavarne (z deležniki) in srečanj nacionalnih ciljnih skupin (starejše osebe, koordinatorji) v vsaki državi, zbiranje informacij o glavnih izzivih, temah, najboljših praksah, nasvetih in trikih ter digitalnih orodjih.
 • Razvoj učnih virov, tako glede na vsebine kot način predstavitve, videoposnetkov, predstavitev, primerov uporabe, zvočnih izrezkov, drobcev znanja, digitalnih orodij itd. v sodelovanju z udeleženci.
 • Združevanje vsega na spletnem mestu ali podobni platformi za dolgoročni učinek, skupno oblikovanje e-učnega modula.
 • Izvedba LTTA (učenje, poučevanje in usposabljanje), ki mu sledi pilotno testiranje; testiranje učnih virov, merjenje rezultatov, izboljševanje

Rezultati projekta:

 • Raziskovalno poročilo in infografiko o trenutnem stanju v sodelujočih državah
 • Poročilo o najboljših praksah, orodij in rešitvah za podporo skupnostim pri njihovem delu za starejše
 • Interaktivni učni viri, ki temeljijo na najboljših praksah
 • Komplet orodij za e-učenje
 • Pilotno poročilo o testiranju s ciljnimi skupinami

Projekt se izvaja od 1. 11. 2021 do 30.6.2024

Pomembne povezave:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/call-2022-cooperation-partnerships-in-adult-education-ka220-adu-applications-sample

Spletna stran vodilnega partnerja: https://www.goudendagen.nl/