Vloga DEOS d. o. o. je pri čezmejnem projektu zelo pomembna zaradi dolgoletnih izkušenj, ki jih ima podjetje na področju dela s starejšimi. V 13 letnem delu s starejšimi si je podjetje zagotovilo širok nabor internih znanj in obstoječih storitev, ter najpomembnejše, podjetje deluje v 8 enotah na raznovrstnih lokacijah, hkrati pa ohranja zmožnost prilagajanje posameznikom.

Projekt je zasnovan na podlagi inovativnega pristopa k celostni in posamezniku prilagojeni obravnavi, k čemur si DEOS d. o. o.  vedno znova prizadeva. Temeljil bo na individualni obravnavi starejših in njihovih družinskih članov, pri tem pa bodo v ospredje postavljene specifične potrebe posameznika, s čimer bodo preseženi trenutni standardi, ki predvidevajo le nudenje standardnih storitev.

Podetje DEOS d. o. o. bo vključeno v vse faze projekta, pri tem pa je potrebno izpostaviti, da bomo skrbeli za izvedbo testne faze projekta CrossCare  v Osrednjeslovenski regiji (Ljubljana, Medvode, Horjul, Notranje Gorice), v katero bo vključenih 30 starejših oseb. Na vsaki enoti bo posamezniku na voljo brezplačen specifičen nabor storitev v skladu z definiranim čezmejnim modelom. Odgovorni bomo za zbiranje rezultatov pridobljenih tekom testne faze in analiziranje le teh, kar bo prispevalo k oblikovanju končnih predlogov projekta. Prav tako je pomembno omeniti, da bomo organizirali zaključno tiskovno konferenco, ki bo potekala sočasno z zaključnim promocijskim dogodkom v našem Centru Notranje Gorice.

V začetku leta 2018 bomo na 5 Centrih DEOS d. o. o. (CS Trnovo, CS Črnuče, CS Medvode, CS Horjul, CS Notranje Gorice) skupaj z zaposlenimi oblikovali nabor storitev in aktivnosti, ki jih bomo brezplačno ponudili našim starejšim občanom za obdobje šestih mesecev.

V mesecu aprilu in maju se bomo povezali z lokalno skupnostjo in na območju omenjenih Centrov vključili v testno fazo projekta 30 starejših oseb. Z njimi bomo opravili pogovore, poslušali njihove želje in jim na koncu svetovali, v katere brezplačne aktivnosti oziroma storitve naj se od junija do novembra vključijo.

Veseli bomo tudi vsakega sodelovanja s svojci, kajti naš namen je, da se vsakemu posamezniku individualno posvetimo in da vsi dobijo odgovore na svoja vprašanja. Cilj programa je, da Centri postanejo povezovalni člen med obstoječimi zdravstvenimi in socialnovarstvenimi službami, saj sistem sedaj pogosto deluje razdrobljeno. Želimo si, da bi evalvacija testne faze projekta pokazala, da je novi model oskrbe prispeval k izboljšanju kakovosti življenja in večji neodvisnosti oseb, ki so bile vključene v testno fazo projekta.

Ponosni smo, da smo lahko del tako velikega projekta in kar nas še posebej pomembno, veseli nas, da bomo lahko najmanj 30 starejšim osebam omogočili, da si bodo popestrili polovico leta 2018 in naredili nekaj zase, brezplačno v okviru strokovno usposobljenega kadra družbe DEOS d.o.o.

_________________________________________________________________________________

Zaključno konferenco smo uspešno organizirali dne 15.05.2019 v Centru starejših Notranje Gorice, kjer smo prisotnim predstavili potek projekta ter odlične rezultate, ki smo jih skupaj s partnerji in sodelujočimi dosegli. Rezultati so podrobneje predstavljeni na spletni strani projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/crosscare

_________________________________________________________________________________

V projekt CrossCare je družba DEOS vključena v okviru programa INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIJA 2014-2020; JAVNI RAZPIS 4/2016 ASSE 4 – Prednostne naložbene naloge 11 CTE. Projekt financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


 


Podporniki projekta