Projekt Vzpostavitev mreže brezplačnih prevozov za socialno ogrožene skupine in socialne medgeneracijske mreže e – mobilnosti ali krajše Mreža brezplačnih e-prevozov je bil izbran v okviru Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2020. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

PROJEKT: MREŽA BREZPLAČNIH E-PREVOZOV

NOSILEC OPERACIJE: Občina Gornji Grad

PARTNERJI: DEOS-PE Gornji Grad, Občina Luče, Občina Ljubno, Občina Nazarje, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Združenje šoferjev in avtomehanikov Zgornje Savinjske doline

TRAJANJE: 01.01.2021 – 30.06.2023

VREDNOST PROJEKTA: 146.018,80 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 100.000,00 EUR

OPIS INVESTICIJE/PROJEKTA: Operacijo »Vzpostavitev mreže brezplačnih prevozov za socialno ogrožene skupine in socialne medgeneracijske mreže e-mobilnosti« bo izvedla Občina Gornji Grad s partnerskimi Občinami Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Solčava. Občine bodo najele tri električne avtomobile za nudenje brezplačnih prevozov po vzoru »Prostofer«. S tem bo socialno ogroženim občanom, ki nimajo lastnega prevoza in niti svojcev, ki bi jim to omogočili, nudila brezplačne prevoze do urbanih centrov, za koriščenje različnih storitev. Stari občani imajo velike težave s prevozi, ker v razpršeni naselitvi ni javnih povezav. S tem izgubljajo urbani centri na območju LAS, saj je dostop okoliškim prebivalcem onemogočen oz. so le ti odvisni od pomoči družinskih članov. Vzpostavljen bo sistem, ki bo uporabnikom omogočal brezplačen prevoz na podlagi klica v komunikacijski center, ki bo prevoze razporejal. Vozniki bodo prostovoljci, domačini, ki dobro poznajo potrebe občanov in samo območje. Za nabor prostovoljcev bo poskrbel partner operacije Združenje šoferjev in avtomehanikov ZSD. Partnerska občina, kjer medgeneracijski center dobro deluje, bo s to operacijo vzpostavila delovno mesto za podporo ranljivim skupinam, katero podporo bo nudil tudi ekonomski partner operacije DEOS PE Gornji Grad. Poleg električnih avtomobilov za nudenje brezplačnih prevozov bodo nekatere občine uredile električne polnilne postaje za napajanje avtomobilov in električnih koles, ki so tudi predmet nabave operacije.

VLOGA DEOS, D.O.O.: V sklopu projekta bo projektni partner Center starejših DEOS d.o.o.,  PE Gornji Grad zadolžen za izvedbo delavnic, srečanj in seminarjev z namenom podpore in informiranja starejših in drugih oseb. S srečanji, delavnicami in seminarji, ko bodo prilagojene starejšim in njihovim potrebam, želimo izboljšati in informirati ljudi o njihovih možnostih za vključevanje ter spodbujati mobilnost starejših. PE Center starejših Gornji Grad bo s programom starostnikom zagotovil znanja s tematikami, ki poudarjajo mobilnost starejših in spodbujajo aktivno starost.
Starejši bodo preko delavnic in seminarjev pridobili ključne informacije o mobilnosti starejših ter programih za aktivno življenje v starosti.

CILJ OPERACIJE: Cilj operacije je izboljšanje socialne mreže, kar bo pripomoglo k večji vključenosti mladih, žensk in drugi hranljivih skupin, na območju Lokalne Akcijske Skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline, predvsem prepoznanima ranljivima skupinama oskrbovalcev in starejših.

CILJNE SKUPINE: Ciljna skupine so mladi, ženske. Izpostavljena je bila tudi ranljiva skupina starejši, ki so zaradi razpršene poselitve potrebni posebnega pristopa. Kot ranljivo skupino smo na območju Zgornje Savinjske doline identificirali tudi osebe, ki skrbijo za obnemogle, ali trajno invalidne družinske člane.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Pomembne povezave:

www.eu-skladi.si

https://www.savinja.si/