Strokovnost
9 centrov po Sloveniji
Inovativni pristopi

DEOS Celostna oskrba starejših

DEOS, celostna oskrba starejših, d.o.o. nudi široko paleto storitev namenjenih starejšim, na več lokacijah po Sloveniji. Na naši strani lahko izbirate med širokim naborom storitev namenjenih starejšim: domsko varstvo, pomoč na domu, dnevno varstvo, dnevni centri aktivnosti, oskrba starejših v oskrbovanih stanovanjih. Prav tako so vam na voljo pa tudi številne koristne informacije, v pomoč pri urejanju teh storitev.

Družba DEOS z ekipo več kot 800 zaposlenih, skrbi za 1500 starejših. Dobro počutje naših uporabnikov je naša osnovna skrb. Pri tem pa se zavedamo, da so ključ do zadovoljstva naših uporabnikov, naši zaposlenih, ki se vsak dan trudijo, da delo poteka nemoteno. Zaradi tega skrbimo za strokovni in osebni razvoj naših zaposlenih ter skupaj soustvarjamo razvoj naših storitev in stroke.

Ponosni smo, da:

  • našim uporabnikom nudimo najprimernejšo in najkakovostnejšo oskrbo.
  • smo vodilni ponudnik oskrbe starejših z osmimi centri starejših in več kot 70 oskrbovanimi stanovanji.
  • spremljamo najnovejša spoznanja na področju staranja in razvijamo nove oblike obravnave starostnikov.
Preberite več

Dejavnosti

Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo starejših se izvaja v centrih za starejše in je namenjeno starejšim od 65 let.

Institucionalno varstvo starejših se izvaja v centrih za starejše in je namenjeno starejšim od 65 let. DEOS Centri starejših so zasebni domovi s koncesijo, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi zelo strogih meril. Institucionalno varstvo obsega naslednje storitve: namestitev v sobi, osebna pomoč, socialna oskrba in varstvo, zdravstvena nega in rehabilitacija, osnovna zdravstvena dejavnost, primerna prehrana, vzdrževanje prostorov in perila, tehnična oskrba ter razne dejavnosti in aktivnosti, ki stanovalcem omogočajo aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa.
Oskrbovana stanovanja

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim, ki ne morejo več v celoti skrbeti zase, lahko pa ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno.

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim, ki ne morejo več v celoti skrbeti zase, lahko pa ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno. Stanovanja in okolica so v celoti prilagojena potrebam bivanja starejših. Družba DEOS stanovalcem nudi različne vrste oskrbe, saj so stanovanja v sklopu ali v neposredni bližini naših Centrov starejših.
Aktivno varstvo za zunanje uporabnike

Program Aktivno varstvo je namenjeno vsem starostnikom, ki potrebujejo strokovno pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih.

Program Aktivno varstvo je namenjeno vsem starostnikom, ki potrebujejo strokovno pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih. Trenutno program že poteka v DEOS centru Medvode, v prihodnjih mesecih letošnjega leta pa načrtujemo razširitev programa v DEOS center starejših Trnovo in DEOS center starejših Črnuče. Varstvo starejših poteka v času dnevne odsotnosti svojcev do največ 9 ur/dnevno oziroma med 7.00h - 16.00h.
POMOČ NA DOMU

Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju.

Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbeti in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

S pomočjo na domu se nadomesti (vsaj za določen čas) potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako upravičencu omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju.