SOCIALNA SLUŽBA

Socialna služba je prva, s katero se sreča vsakdo, ki želi bivati v centru. Socialna delavka opravi prve pogovore s prosilci in svojci ter zbira in vodi dokumentacijo že pred sprejemom v center.

ZDRAVSTVENA SLUŽBA

Zdravstveno službo sestavljajo diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre oziroma tehniki, delovni terapevt, fizioterapevt in bolničarji. V centru delujeta tudi zdravnik splošne medicine, ki prihaja iz bližnjega zdravstvenega doma ali je koncesionar, in psihiater.

SLUŽBA FIZIOTERAPIJE

S fizioterapijo se skrbi za ohranjanje, obnavljanje in izboljševanje telesnega zdravja stanovalcev s poudarkom na rehabilitaciji po boleznih in poškodbah.

SLUŽBA DELOVNE TERAPIJE

Delovna terapija omogoča ljudem, da kljub težavam, kot so okvare, omejitve v izvajanju aktivnosti in zmanjšane zmožnosti za sodelovanje, živijo čim bolj samostojno.

SLUŽBA PREHRANE

Prehrano za vse stanovalce zagotavljamo vse dni v letu. Kuhinja neprekinjeno obratuje v dveh izmenah, od 6. do 20. ure. Za vse stanovalce pripravljamo tri obroke: zajtrk, kosilo in večerjo.

SKUPNE SLUŽBE

Receptor je tisti, ki splošne informacije posreduje stanovalcem centra, hkrati pa obvešča tudi svojce in obiskovalce, te seznani tudi z nastanitvijo stanovalcev po sobah. Receptor zapiše vsakogar, ki v center pride od zunaj.