Socialna služba je prva, s katero se sreča vsakdo, ki želi bivati v centru. Socialna delavka opravi prve pogovore s prosilci in svojci ter zbira in vodi dokumentacijo že pred sprejemom v center. Seznani jih z informacijami o življenju v centru, možnostih, ki jih center ponuja, pravilih, ki v njem veljajo, in o cenah. Pomaga tudi pri urejanju socialnovarstvenih pravic, pri čemer sodeluje z raznimi ustanovami. Zelo pomembna naloga socialne delavke je, da vsakemu stanovalcu pomaga pri čim uspešnejši in čim hitrejši vključitvi v polnovredno življenje v centru. S stanovalcem pripravi individualen načrt z vsemi njegovimi željami in cilji in nato izpolnjevanje načrta tudi aktivno spremlja ter stanovalca spodbuja, da živi čim bolj aktivno. Skupaj s celotnim osebjem centra se potrudi, da center za vsakega stanovalca postane novi dom. Skrbi za komunikacijo s svojci, da so seznanjeni z delovanjem centra in življenjem stanovalcev v njem. Je sopotnik vsakega stanovalca v življenju v centru in je vedno na voljo za posvet, reševanje osebnih stisk in drugih težav tako stanovalcev kot svojcev.