Prostovoljstvo v DEOS centrih starejših poteka v okviru zavoda Aktivna starost, ki je prostovoljska organizacija. Vsa prostovoljska dela potekajo v sklopu organiziranega prostovoljstva, kar pomeni, da s prostovoljcem sklenemo dogovor o medsebojnih pravicah in obveznostih ter morebitnih posebnostih. Prostovoljci so upravičeni tudi do vračila stroškov, kot so:

  • potni stroški,
  • stroški prehrane,
  • nadomestilo za uporabo lastnih sredstev.

Za vsakega prostovoljca in delo, ki ga opravi, vodimo evidenčni list. Na podlagi tega zavoda Aktivna starost izda tudi potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu.

Prizadevamo si pridobiti čim več prostovoljcev, ki v centre prinesejo dobro voljo in energijo ter delujejo na naslednjih področjih:

  • individualno družabništvo (druženje in pogovor),
  • vodenje skupin za samopomoč,
  • vodenje drugih organiziranih skupin (jezikovni, bralni, filmski in drugi krožki),
  • pomoč pri vsakodnevnih opravilih,
  • spremstvo pri raznih opravilih (nakupih, obiskih pošte ipd.),
  • gospodinjske skupine idr.

Veseli smo tudi raznih novih oblik, ki jih predlagajo prostovoljci.

Vodja prostovoljstva v posameznem DEOS centru starejših je delovni terapevt. Vabimo vas, da se obrnete na center, v katerem želite opravljati prostovoljstvo ali 080 2737 in se nam pridružite.

Zahvaljujejmo se vsem prostovoljkam in prostovoljcem za vaše nesebično delo, ki nam in našim stanovalcem res veliko pomeni.

Nazaj