• 196 stanovalcev
 • 42 enoposteljnih sob
 • 56 dvoposteljnih sob
 • 6 enoposteljnih apartmajev
 • 18 dvoposteljnih apartmajev
 • Trgovina
 • Pekarna
 • Lokali
 • Gostišča
 • Zbiljsko jezero
 • odprtost
 • domačnost
 • aktiven počitek

MEDVODE

Center starejših Medvode stoji na mirnejšem obrobju mesta, v naselju Zbilje. V njem domujejo predvsem stanovalci iz Medvod in bližnje okolice.

PREBERITE VEČ

 

Obvestila

Predstavitev Centra starejših Medvode – VIDEO

Dejavnosti

Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo starejših se izvaja v centrih za starejše in je namenjeno starejšim od 65 let.

Institucionalno varstvo starejših se izvaja v centrih za starejše in je namenjeno starejšim od 65 let. DEOS Centri starejših so zasebni domovi s koncesijo, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi zelo strogih meril. Institucionalno varstvo obsega naslednje storitve: namestitev v sobi, osebna pomoč, socialna oskrba in varstvo, zdravstvena nega in rehabilitacija, osnovna zdravstvena dejavnost, primerna prehrana, vzdrževanje prostorov in perila, tehnična oskrba ter razne dejavnosti in aktivnosti, ki stanovalcem omogočajo aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa.
Oskrbovana stanovanja

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim, ki ne morejo več v celoti skrbeti zase, lahko pa ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno.

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim, ki ne morejo več v celoti skrbeti zase, lahko pa ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno. Stanovanja in okolica so v celoti prilagojena potrebam bivanja starejših. Družba DEOS stanovalcem nudi različne vrste oskrbe, saj so stanovanja v sklopu ali v neposredni bližini naših Centrov starejših.
Aktivno varstvo za zunanje uporabnike

Program Aktivno varstvo je namenjeno vsem starostnikom, ki potrebujejo strokovno pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih.

Program Aktivno varstvo je namenjeno vsem starostnikom, ki potrebujejo strokovno pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih. Trenutno program že poteka v DEOS centru Medvode, v prihodnjih mesecih letošnjega leta pa načrtujemo razširitev programa v DEOS center starejših Trnovo in DEOS center starejših Črnuče. Varstvo starejših poteka v času dnevne odsotnosti svojcev do največ 9 ur/dnevno oziroma med 7.00h - 16.00h.

Aktivnosti

Alzheimer cafe
Aktiven dan
Rokodelnice
Prijatelja srca
VAJE ZA SPOMIN
SVETA MAŠA
BRALNE URICE
DRUŽABNA URA S HARMONIKO
GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI
TOMBOLA
JOGA ZA STAREJŠE
PEVSKE VAJE
DOMSKI ČASOPIS
TERAPIJA S POMOČJO PSA
PROSTOVOLJSTVO
POTUJOČA KNJIŽNICA

Predstavitev služb

SOCIALNA SLUŽBA
ZDRAVSTVENA SLUŽBA
SLUŽBA FIZIOTERAPIJE
SLUŽBA DELOVNE TERAPIJE
SLUŽBA PREHRANE
SKUPNE SLUŽBE
Lepo okolje v okolici Zbiljskega jezera
TRGOVINA
PEKARNA
LOKALI
GOSTIŠČA
ZBILJSKO JEZERO