Za študente, ki se izobražujete za poklic diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik ter dijake srednjih zdravstvenih šol, ki se izobražujete za poklic tehnik/tehnica zdravstvene in bolničar/ka -negovalec/ka ter poklic kuharja nudimo:

– stalni mesečni prihodek tekom celotnega obdobja izobraževanja,
– štipendijo usklajeno z vašim učnim uspehom,
– pridobivanje delovnih izkušenj, spoznavanje delovnega okolja in poklica že v času izobraževanja,
– opravljanje prakse v naših Centrih starejših, na enotah Trnovo, Črnuče, Notranje Gorice, Horjul, Medvode, Cerknica, Topolšica, Gornji Grad,
– takojšnja zaposlitev po končanem šolanju v naših Centrih starejših.

 

Višina štipendije za Diplomirano medicinsko sestro, diplomirani zdravstvenik nudimo:

Osnovna višina štipendije je 150 EUR mesečno. V kolikor je štipendist ob pričetku štipendiranja že vpisan v izobraževalni program in je že zaključil eno izmed ocenjevalnih obdobij, se višina štipendije določi glede na povprečje ocen:

– 150,00 EUR – povprečje ocen od 6 do 7
– 170,00 EUR – povprečje ocen od 7.1 do 8
– 190,00 EUR – povprečje ocen od 8.1 do 9
– 210,00 EUR – povprečje ocen od 9.1 do 10

 

Višina štipendije za Tehnik/tehnica zdravstvene nege in Bolničar/ka -negovalec/ka nudimo:

Osnovna višina štipendije je 110 EUR mesečno. V kolikor je štipendist ob pričetku štipendiranja že vpisan v izobraževalni program in je že zaključil eno izmed ocenjevalnih obdobij, se višina štipendije določi glede na povprečje ocen:

– 110,00 EUR – povprečje ocen do 2,5 – zadosten uspeh
– 130,00 EUR – povprečje ocen od 2,6 do 3,5 – dober uspeh
– 150,00 EUR – povprečje ocen od 3,6 do 4,5 – prav dober uspeh
– 170,00 EUR – povprečje ocen od 4,6 do 5 – odličen uspeh

 

Višina štipendije za dijake/dijakinje, ki se šolajo za poklic KUHAR nudimo:

Osnovna višina štipendije je 110 EUR mesečno. V kolikor je štipendist ob pričetku štipendiranja že vpisan v izobraževalni program in je že zaključil eno izmed ocenjevalnih obdobij, se višina štipendije določi glede na povprečje ocen:

– 110,00 EUR – povprečje ocen do 2,5 – zadosten uspeh
– 130,00 EUR – povprečje ocen od 2,6 do 3,5 – dober uspeh
– 150,00 EUR – povprečje ocen od 3,6 do 4,5 – prav dober uspeh
– 170,00 EUR – povprečje ocen od 4,6 do 5 – odličen uspeh

 

Zainteresirani študentje, dijaki pošljite svojo kratko predstavitev skupaj z:

– osebnimi podatki (ime, priimek, datum rojstva),
– kontaktnimi podatki (naslov stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka),
– potrdilo o vpisu,
– obvestilo o šolskem uspehu, če ste v višjih letnikih,

 

najkasneje do 30.11.2023 po elektronski pošti: kadri@deos.si ali priporočeno na naslov: DEOS, d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana s pripisom »Razpis za kadrovske štipendije«.

Z izbranimi dijaki, dijakinjami bomo sklenili pogodbo o štipendiranju.