Projekt prispeva k izboljšanju mobilnosti starejših, ki zaradi različnih vzrokov ne zmorejo ali ne želijo uporabljati javnih in drugih plačljivih oblik prevoza. Povezuje starejše in invalidne osebe s starejšimi ali mlajšimi aktivnimi vozniki, ki so v okviru svojega prostega časa pripravljeni nuditi prevoz starejšim.

Uporabnik, ki bo potreboval prevoz, bo lahko poklical v komunikacijski center, ki bo vzpostavljen v prostorih Javnega zavoda Sotočje Medvode, kjer bodo zabeležili njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza bo klicni center obvestil prostovoljnega voznika in to sporočil uporabniku, za katerega se bo opravil prevoz do zdravniške oskrbe, do javnih ustanov, trgovinskih centrov, ipd.

Partnerji projekta

Vodilni partner: Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode
Ostali partnerji: Občina Medvode, DEOS  Center starejših Medvode

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: EU SKLADI

Skupna vrednost: 25.923,96 EUR
Sofinanciran delež: 17.497,17 EUR
Lastna sredstva: 8.426,79 EUR

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije.

napovednik image