Na podlagi prejetih pozitivnih izkušenj z izvajanjem projekta »Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi«, smo pristopili k nadaljevanju projekta in projektnih aktivnosti. Z željo, da bi omogočili in vključili več starejših ter omogočili dodatne aktivnosti, prilagojene za različne ciljne skupine in omogočili medgeneracijsko druženje smo pričeli s projektom »Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi 2«. Z novim projektom smo omogočili vključitev novih partnerjev, dodatne ciljne skupine in nove aktivnosti.

Obdobje izvajanja projekta:  maj 2023 – junij 2025

Cilji projekta so:

⦁ izgradnja manjše lokalne infrastrukture (atelje) v manjših središčih (Zbilje),

⦁ nadaljnji razvoj ponudbe raznolikih umetniških prostočasnih dogodkov in storitev,

⦁ povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin.

Aktivnosti bodo v urejenih prostorih ateljeja potekale dve študijski leti, vključno s poletnimi aktivnostmi v šestih različnih občinah:

⦁ izgradnja ateljeja

⦁ izvajanje skupinskih in individualnih umetniških delavnic, kjer bomo ponujali art terapijo različnim (ranljivim) skupinam;

⦁ organizacija redne letne likovne kolonije ob Zbiljskem jezeru

⦁ organizacija »Art Karavane« – mobilni umetniški dogodki v 6 občinah Medvode, Trzin, Mengeš, Vodice, Domžale, Komenda.

 

Vodilni partner: Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka

Ostali partnerji: DEOS Center Starejših MedvodeObčina MedvodeVzgojno – izobraževalni zavod Frana Milčinskega SmlednikMedobčinsko društvo Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in TrzinZavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje AZUM, ter Javni zavod Sotočje Medvode.

 

Projekt se izvaja v okviru  LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije.

 

DOGODKI V SKLOPU PROJEKTA

Likovna kolonija na Zbiljski dobravi 13.6.2023

Namen kolonije je medgeneracijsko sodelovanje, vključevanje ranljivih skupin ljudi, razvijanje likovnih spretnosti, kreativno preživljanje prostega časa in druženje. Na koloniji smo skupaj ustvarjali člani Društva Barka, osnovnošolci iz VIZ-a Frana Milčinskega Smlednik, starejši iz DEOS Centra Medvode, uporabniki Medobčinskega društva Sožitje Mengeš, člani Zavoda Azum, prostovoljci ter ostali obiskovalci.