Projekt vključuje postavitev senzornega parka v DEOS Centru starejših Cerknica ter vzpostavitev terapevtskih delavnic z glino za osebe z demenco. Nova ponudba DEOS Centra starejših Cerknica bo na voljo stanovalcem Centra kot tudi vsem obiskovalcem iz lokalnega okolja.

Za izvedbo projekta sta odgovorna vodilni partner DEOS Center starejših Cerknica ter projektni partner Osnovna šola Notranjski odred Cerknica.

Projekt poteka od 1.5.2020 do 30.06.2021.

Ključni cilji projekta so: povečanje kvalitete bivanja in življenja v DEOS Centru starejših Cerknica, izboljšanje že obstoječe ponudbe Centra in ponudbe v lokalnem okolju Centra prek realizacije novih inovativnih rešitev, izboljšanje kvalitete preživljanja časa stanovalcev in starostnikov v lokalnem okolju Centra, krepitev medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja, dvig prepoznavnosti partnerjev.

Ključni rezultati projekta so: postavitev novega inovativnega proizvoda/storitve (senzorni park), vzpostavitev novega programa (terapevtske delavnice z glino za osebe z demenco), ustvarjanje novega delovnega mesta, vključevanje stanovalcev Centra ter prebivalcev lokalnega okolja Centra, s poudarkom na vključevanju ranljivih skupin prebivalstva, izvedba delavnic, prireditev in drugih dogodkov namenjenih neposredni izvedbi projekta, informiranju javnosti in promociji projekta, vključevanje deležnikov na lokalni ravni, varstvo okolja in ohranjanje narave in kulturne dediščine.

Vrednost projekta: skupna vrednost projekta znaša 59.040,86 EUR, pri čemer vrednost sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 42.008,97 EUR.

Pomembne povezave:

https://www.lasnotranjska.si/javni-poziv-2018-esrr.html

https://www.eu-skladi.si/