• 205 stanovalcev
 • 72 enoposteljnih sob
 • 51 dvoposteljnih sob
 • 17 enoposteljnih apartmajev
 • 7 dvoposteljnih apartmajev
 • Lekarna
 • Pošta
 • Trgovina
 • Postaja mestnega avtobusa
 • Železniška postaja
 • Sprehajalne poti
 • prostorne in zračne namestitve
 • strokovno usposobljeno in prijazno osebje

NOTRANJE GORICE

Center stoji le streljaj od Ljubljane na mirni in zeleni lokaciji. Vse sobe v centru so opremljene z lastno kopalnico in sanitarijami, imajo balkon ali teraso, hladilnik ter možnost TV in internetnega priključka.

PREBERITE VEČ

Obvestila

Dejavnosti

Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo starejših se izvaja v centrih za starejše in je namenjeno starejšim od 65 let.

Institucionalno varstvo starejših se izvaja v centrih za starejše in je namenjeno starejšim od 65 let. DEOS Centri starejših so zasebni domovi s koncesijo, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi zelo strogih meril. Institucionalno varstvo obsega naslednje storitve: namestitev v sobi, osebna pomoč, socialna oskrba in varstvo, zdravstvena nega in rehabilitacija, osnovna zdravstvena dejavnost, primerna prehrana, vzdrževanje prostorov in perila, tehnična oskrba ter razne dejavnosti in aktivnosti, ki stanovalcem omogočajo aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa.
Oskrbovana stanovanja

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim, ki ne morejo več v celoti skrbeti zase, lahko pa ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno.

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim, ki ne morejo več v celoti skrbeti zase, lahko pa ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma samostojno. Stanovanja in okolica so v celoti prilagojena potrebam bivanja starejših. Družba DEOS stanovalcem nudi različne vrste oskrbe, saj so stanovanja v sklopu ali v neposredni bližini naših Centrov starejših.
POMOČ NA DOMU

Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju.

Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbeti in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

S pomočjo na domu se nadomesti (vsaj za določen čas) potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako upravičencu omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju.

Aktivnosti

Aktiven dan
Zeliščarstvo
Vrtičkarji
Nagradno reševanje križank
Kognitivni trening
Tematska druženja
Stilska preobrazba
Fizioterapija malo drugače
Socialno-delovni projekt
Sveta maša in molitvena skupina
Pevski zbor
Skupina za ravnotežje in preprečevanje padcev
Prostovoljstvo
Kino
Glasbena terapija
Biosinhron terapija
Vaje za roke
Ustvarjalna skupina
AMBASADORJI NASMEHA
LIKOVNA TERAPIJA
POSKOČNO Z ŽOGA BENDOM
NAGRADNA TOMBOLA
GOSPODINJSKE IN KULINARIČNE DELAVNICE
MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE
OBISK KNJIŽNIČARKE
TEČAJ OBLIKOVANJA GLINE
SKUPINA ZA UM, DUŠO IN TELO S PROSTOVOLJKO MANICO
USTVARJALNA DELAVNICA Z VNANŠČICAMI
NAKUPOVANJE NA TRŽNICI CENTRA
SENZO-MOTORIČNA DELAVNICA
AKTIVNA POT
PRIREDITVE, IZLETI IN DOGODKI

Predstavitev služb

SOCIALNA SLUŽBA
ZDRAVSTVENA SLUŽBA
SLUŽBA FIZIOTERAPIJE
SLUŽBA DELOVNE TERAPIJE
SLUŽBA PREHRANE
SKUPNE SLUŽBE
Zelena lokacija
LEKARNA
POŠTA
TRGOVINA
Sprehajalne poti