Projekt Medgeneracijsko središče pri OŠ Horjul je bil izbran v okviru 2. javnega poziva LAS Barje z zaledjem 2018. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Kratek opis projekta:

Projekt vključuje ureditev čebelje učne poti, učilnice na prostem, ureditev zunanjega vadbenega parka z različnimi igrali, zasaditev medovitih rastlin in sadovnjaka. Z organizacijo in izvedbo različnih dogodkov na temo čebel (Pogovori pod horjulsko krošnjo, Julkin športni dan občine Horjul, Čebelje nogometno prvenstvo občine Horjul) bomo poskrbeli za druženje lokalnega prebivalstva in ostalih obiskovalcev. Prav tako bomo tako prebivalce kot obiskovalce seznanili z različnimi izdelki in pridelki, zdravim načinom življenja in odnosom do okolja.

 

Trajanje projekta: 7.4.2019 – 29.12.2021

 

Namen projekta:  

– urediti urbano središče namenjeno mladim do 35. leta in starostnikom
-urediti čebelje učne poti, s katero želimo prebivalce podučiti o skrivnostnem življenju čebel ter pomenu njihovega opraševanja v kmetijstvu za zdravje človeka
-organizirati in izvesti dogodke namenjeni druženju prebivalcev

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 194.681,86 EUR, od tega je 124.538,00 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Cilji:
-vključiti  vsaj 250 udeležencev ranljivih skupin  v izvajanje operacije
-vključiti vsaj 250 udeležencev v izvajanje operacije (razen ranljivih skupin)
-izvesti vsaj 5 delavnic/prireditev/dogodkov

Rezultati:
-vsaj 6 deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije
-operacija bo vplivala na vsaj 500 prebivalcev
-vsaj ena podprta operacija

Nosilec projekta: Občina Horjul
Partnerji v projektu: DEOS, d.d. PE Center starejših Horjul, OŠ Horjul, ŠRD Extrem, ČD Dolomiti Polhov-Gradec, ČZS

Pomembne povezave:

https://www.eu-skladi.si/

https://www.lasbarje.si/