Demenci prijazna točka, Slovenskega združenja za pomoč pri demenci Spominčica – Alzheimer Slovenija, je točka, ki je namenjena osebam z demenco, svojcem in vsem zaposlenim in nenazadnje vsem v lokalni skupnosti. Pomembno je, da tudi lokalna skupnost prepozna osebe z demenco in jim s pridobljenim znanjem pomaga.

DEOS Center starejših Gornji Grad je dne 6.6.2022 uradno postal del mreže demenci prijaznih točk, ki zagotavlja informacije, predvsem o načinih in postopkih usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo in ne najdejo poti domov. Zainteresirane osebe na ta način pridobijo informacije o tem, kako preživeti dan z osebo in kaj vse lahko osebe z demenco še počnejo. Prav tako dobijo informacije, kam po pomoč in podporo (zdravniki specialisti, urejanje dodatka za pomoč in postrežbo, dnevnega varstva, pomoči na domu…)…

Gospa Štefanija Lukič Zlobec, dolgoletna predsednica Slovenskega združenja za pomoč pri demenci, je predla dogovor in nalepko Spominčice.