PRIPRAVA STAROSTNIKA NA SPREJEMANJE POMOČI DRUGIH
Prenekateri starejši neradi prejemajo pomoč od svojih otrok ali drugih bližnjih, saj jim nočejo biti v nadlego in breme, po drugi strani se prenekateri otroci počutijo nemočne, ko vidijo, da njihovi starši odklanjajo pomoč, čeprav jim hočejo pomagati, a ne vedo, kako naj to storijo na primeren način.

Kadar starostnik ne more več v celoti bivati sam in potrebuje pomoč, je tako starostnikovo kot negovalčevo sprejemanje pešanja moči pogoj za kakovostno negovanje pomoči potrebnega človeka.

Iskren pogovor, podpora svojcev in pogovor z osebnim zdravnikom ali bližnjim, ki ima pomembno vlogo v starostnikovem življenju, imajo odločilen vpliv na sprejemanje pomoči. Šele, ko se starejši sprijaznijo s tem, da potrebujejo pomoč druge osebe, se jim lahko omogoči kar največja kakovost življenja in medčloveškega sožitja.

PRIPRAVA STAROSTNIKA NA ODHOD OD DOMA

Najpomembnejše je, da se s starostnikom pogovorite o tem, kako želi preživeti starost, kaj pričakuje od sebe in kaj od vas, še preden potrebuje kakršno koli pomoč. Če razmišlja o odhodu v center starejših, je dobro, da ga prej obišče. Morda mu lahko pomagate pri tem, da tam obišče kakšnega svojega ali vašega prijatelja ali znanca, lahko pa svojega bližnjega le povabite na kavico v kavarno centra.

Praviloma starostniki, ki imajo stik s centrom, še preden se vanj preselijo, selitev laže sprejmejo, se hitreje vživijo v življenje v centru in so tam zadovoljnejši.

V DEOS centrih starejših poteka program Zavoda AS Aktiven dan, ta je namenjen tistim starostnikom, ki še živijo doma, vendar bi se radi vključili v neko organizirano aktivnost, prilagojeno posebej najstarejšim. Tudi to je eden izmed načinov, da vaš najbližji spozna center in življenje v njem. V vsakem centru so vedno dobrodošli tudi prostovoljci. Morda presodite, da bi lahko center in osebje v njem skupaj s starostnikom spoznali tudi prek prostovoljske pomoči, ter se tako pozneje lažje odloči za odhod v center. O možnosti vključevanja zunanjih obiskovalcev v center povprašajte na naši info točki 080 27 37.

Idealno je, da se starostnik odloči za sprejem v center, ko še zmore in želi bivati doma. Tako lahko v miru, brez stresa in pravočasno uredite dokumentacijo za sprejem in starostnika uvrstite v čakalno vrsto izbranega centra.

Včasih se je težko odločiti tudi, kateri center starejših izbrati, da bo stres ob preselitvi čim manjši in da bo za vašega najbližjega najbolje poskrbljeno. Najbolje je, da se skupaj s starostnikom pogovorite, kaj pričakuje od življenja v centru. Dobro je, da se v čakalno vrsto postavi že prej, saj tako lažje izbirate med eno- ali večposteljno sobo. Upoštevajte, da je enoposteljna soba težje dosegljiva. Pomembno je, da ima center na razpolago čim več prostočasnih aktivnosti, med katerimi lahko stanovalec izbira. Pri ogledu centra bodite pozorni na prostornost, svetlost, čistočo in vonjave. Običajno imajo novejši centri boljše prezračevanje in zato manj neprijetnih vonjav. Poleg sobe poglejte tudi skupne prostore, jedilnico, prostor za fizioterapijo in delovno terapijo. Pogovorite se tudi z osebjem v centru in se pozanimajte, katere vrste diet pripravljajo.

center_starejsih_trnovo_deos_5Zavedamo se, da je selitev iz znanega okolja za starostnika velika in pomembna življenjska odločitev. Ta sprememba vpliva tudi na njegove najbližje. Zato se starostnik skupaj s svojci ob odločitvi za odhod v center najprej sreča s socialno delavko. Njena naloga je prepoznati in blažiti težave, pomagati pri reševanju težav, svetovati in se pogovoriti o vseh pričakovanjih, strahovih in vprašanjih starostnika in svojcev. Socialna delavka postane sopotnik starostniku od njegovega prvega stika s centrom, pomaga mu pri vključevanju v življenje v centru in ga spremlja v času bivanja. Hkrati je tudi eden izmed sogovornikov svojcev v centru.

Vsi zaposleni veliko pozornosti namenjamo novo sprejetim stanovalcem in njihovim svojcem. Trudimo se, da bi prosilcu in njegovim svojcem pred sprejemom čim bolj realno predstavili način življenja in aktivnosti v domu. Socialna delavka prosilca in svojce povabi na uvodni informativni pogovor, razkaže dom in prostore, poda pomembne začetne informacije, ugotavlja starostnikove potrebe, želje, prepozna morebitne stiske in težave ter odgovarja na vprašanja.

Vsi v centru si prizadevamo, da bi bil prihod za vsakega stanovalca prijeten in da bi bila prilagoditev na novo življenjsko okolje čim lažja in hitrejša. Stanovalcem med bivanjem pri nas nudimo pomoč in podporo pri vključevanju v domsko življenje. To zajema pomoč pri reševanju najrazličnejših težav in stisk, pomoč pri uveljavljanju raznih pravic in izpolnjevanju dolžnosti. Pomagamo tudi pri urejanju osebnih in formalnopravnih zadev, povezanih z bivanjem v domu (prijava začasnega bivališča, urejanje skrbništva), pri čemer je potrebno sodelovanje z zunanjimi službami (CSD, UE, ZPIZ idr.).

Tako kot vaš starostnik začne v centru neko novo življenje, se spremeni tudi življenje svojcev. Odpade neprestana, obremenjujoča skrb za starostnika, saj se lahko na osebje v centru popolnoma zanesete. Zavedati pa se moramo, da so družabni stiki izjemo pomembni in v današnjem hitrem načinu življenja vse preredki. Srečanja z otroki, vnuki, pravnuki in drugimi so za naše stanovalce neprecenljiva. Svojce zato spodbujamo, da imajo čim več stikov s svojim bližnjim tudi po odhodu v center. Tudi za osebje centra je sodelovanje s svojci izjemnega pomena, saj si želimo uporabiti vse vire, ki bi nam pri delu s starejšimi prišli prav. Vse informacije, želje, pripombe in predlogi nam pomagajo, da naše metode dela še izboljšamo in opravljamo storitve še kakovostneje.

Nazaj