»S SODELOVANJEM DO NOVEGA UČNEGA MODULA ZA KOMPETENTNO IZVAJANJE POMOČI NA DOMU«

Partnerji v projektu:

  • Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna, Slovenija
  • DEOS, celostna oskrba starostnikov d.o.o., Slovenija
  • Srednja Škola Čakovec, Hrvaška

Trajanje projekta:

  1. februar 2023 – 1. november 2024

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta je izdelava novega učnega modula odprtega kurikula izobraževalnega programa Bolničar negovalec, oziroma nadgradnja obstoječega na SŠ Čakovec.

 

Opis projekta:

Šoli kot izobraževalni instituciji na področju zdravstva čutita družbeno odgovornost, da se odzoveta potrebam družbe in skušata olajšati življenje tako ostarelim, ki predstavljajo ranljivo skupino, kot dijakom, ki jih želita dobro pripraviti na področje dela, ki ga bodo opravljali.

Projekt namreč obravnava prilagajanje srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja potrebam trga dela. Evropska unija se sooča s starajočo družbo v kateri bo vse več starajočih prebivalcev potrebovalo pomoč na domu. Gradnja domov za ostarele prebivalce namreč kmalu ne bo mogla več slediti potrebam, zato se pripravlja in v nekaterih državah že izvaja deinstitucionalizacija ostarelih.  Zato vse več institucij izvaja nego in pomoč na domu z različno usposobljenim kadrom. SGLZŠ izvaja triletni izobraževalni program Bolničar-negovalec v okviru katerega se dijaki usposobijo za kvalitetno izvajanje zdravstvene nege ne pa tudi pomoči na domu. Dijaki bolničarji-negovalci so se še pred nekaj leti zaposlovali v zdravstvenih ustanovah in domovih starejših občanov, v zadnjem času pa skokovito narašča potreba po kadru na trgu dela za izvajanje pomoči na domu.

Rezultat projekta bo izdelava smernic in učnih vsebin za poučevanje novega modula Gospodinjstvo za srednje poklicno in strokovno izobraževanje smer Bolničar-negovalec. Partnerji so se podali na pot izdelave novega, inovativnega izobraževalnega modula z namenom, da se ga izvaja že v šolskem letu 2023/24 in sicer sprva v odprtem kurikulu, v naslednjih letih pa v obveznem kurikulu. Ker na Hrvaškem nekatere šole že izvajajo izobraževanje v tej smeri, na terenu pa so vzpostavljeni “obiteljski domovi”, se je SGLZŠ povezala s Hrvaško zdravstveno šolo iz Čakovca za izmenjavo izkušenj in skupno izdelavo kvalitetnega novega modula izobraževanja v predvidenem obsegu 79 ur. Prav tako se je povezala z DEOS d.o.o., ki je opozoril na pomanjkanje ustreznega kadra za izvajanje nege in pomoči na domu.

Vsi trije partnerji bodo z medsebojnim sodelovanjem in glede na potrebe trga dela dosegli trajno spremembo v kvaliteti izobraževanja, ki mora slediti dogajanjem v družbi in se nenehno izboljševati. Ta projekt bo v času trajanja opolnomočil več kot 30 dijakov, jim omogočil izkušnjo sodelovanja s šolo iz druge države, jih ustrezno pripravil na trg dela in jim tako dal družbeno vrednost in potrditev.

Financiranje:

Projekt sofinancira Evropska Unija iz sredstev programa Erasmus +. Višina podpore: 60.000,00€