Program Aktiven dan je socialnovarstveni program, namenjen izboljšanju kakovosti življenja najstarejšim, ki še bivajo v svojem domačem okolju.

Program nudi inovativno obliko dnevnih aktivnosti predvsem starejšim od 80 let, ki bivajo v domačem okolju in se zaradi različnih ovir ne morejo zadovoljivo udeleževati aktivnosti zunaj doma, potrebnih za vzdrževanje ustrezne kakovosti življenja. Dolgoročno program zagotavlja starostnikom boljše psiho-fizično stanje, kar jim omogoča, da lahko dlje časa kakovostno bivajo doma, neodvisno od (nujne) pomoči svojcev. Skrb za starostnika je pogosto psihično, časovno in včasih tudi fizično zelo obremenjujoče za svojce, ne glede na to, ali so še v službi ali v pokoju.

dsc_4123_cerknicaProgram je komplementarna storitev oskrbe starejših v domačem okolju, saj starostnikom zagotavlja takšno raven fizične, kognitivne in družbene aktivnosti, ki jo potrebujejo, kadar bivajo doma.

V sklopu aktivnega dne starostniki preživijo dan ob aktivnostih, ki neposredno krepijo fizične in kognitivne sposobnosti ter širijo krog družbenih stikov. Na željo udeleženca lahko organiziramo tudi prevoz od doma do aktivnosti in nazaj. Program poteka dvakrat tedensko v dopoldanskem času in se konča s kosilom. Sestavljen je iz niza povezanih aktivnosti; začne se s polurnim kofetkanjem, ko lahko udeleženci poklepetajo in se družijo. Sledi uvodno izobraževanje o ciljih dnevnih aktivnosti in pomembnosti aktivnega in zdravega življenja starostnikov. Nato se začne telesna vadba, ki je naravnana individualno, kar pomeni, da posebej usposobljen strokovnjak kineziologije najprej presodi starostnikovo stanje in skupaj določita cilje – tako vsak posameznik dobi svoj vadbeni karton. Kineziolog med vadbo budno spremlja napredek posameznika in prilagaja zahtevnost vaj napredku. Tako starostnik izvaja čedalje zahtevnejše vaje in zmore vedno več. Takšna vadba omogoča boljšo fizično pripravljenost, izboljša osnovne vitalne funkcije in nekatera že obstoječa bolezenska stanja ter pomaga pridobiti funkcionalno telesno sestavo, hkrati pa povečuje življenjsko energijo.

dsc_4147

Najvišjo raven strokovnosti fizične vadbe zagotavlja Kinezio klinika, ki je specialist na področju individualne obravnave posameznika v smeri prilagojene vadbe glede na omejitve in posebnosti vadečega. Strokovnjaki kineziologije na Kinezio kliniki z bogatimi izkušnjami z vadbo za starejše s programom Kinezio klinika Aktivna starost ponujajo varen način gibanja in krepitev telesa. Visoko strokovnost zagotavljajo tudi s sodelovanjem s Fakulteto za šport.

Po kratkem odmoru sledi Aerobika možganov, to so delavnice kognitivne vadbe, ki preprečijo oziroma upočasnijo pešanje spominskih in drugih kognitivnih funkcij. Vsak udeleženec, ki to želi, lahko naredi tudi domačo nalogo, kar pomeni, da dogovorjeno aktivnost izvaja tudi doma ob dneh, ko program ne poteka. Namen je, da se starostnik tudi po odhodu domov preizkusi v raznih aktivnostih, ki jih na naslednjem aktivnem dnevu predstavi vsem udeležencem. Program se konča s kosilom, ki je tudi dobra priložnost za druženje udeležencev. Za spodbudo ter lažje in prijetnejše izvajanje vseh aktivnosti ves čas skrbi tudi animator.

Napredek, ki ga zagotavlja sodelovanje v programu Aktiven dan opažajo tako starostniki kot njihovi svojci.

Več informacij o Zavodu AS lahko dobite na spletni strani Zavoda AS: www.zavodas.si


 


Kako Aktiven dan poteka in kako so udeleženci z njim zadovoljni si oglejte v kratkem predstavitvenem filmu o Aktivnem dnevu.


 


Podporniki programa:

 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Lokacije centrov starejših:
Aktiven dan