Projekt »Kmetija kot terapevtski prostor« se izvaja v sklopu 3. Javnega razpisa za podukrep 16.9. Javni razpis se sofinancira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

 

 

 

 

Osnovni podatki o projektu:

 • Naziv ukrepa: ukrep M16 – Sodelovanje
 • Naziv podukrepa: podukrep M16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost  ter izobraževanjem o okolju in hrani
 • Naziv projekta: Kmetija kot terapevtski prostor

Partnerji projekta:

 • VP: Kmetija Jernejevi, Slavinje
 • P1: DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., Notranje Gorice
 • P2: Kmetija Frank, Topolc
 • P3: Kmetija Tomaževi, Malo Ubeljsko
 • P4: Kmetija Volk, Suhorje
 • P5: VDC Koper, enota Ilirska Bistrica

Opis:

Projekt predstavlja sodelovanje med štirimi kmetijami in dvema pravnima osebama – družbo DEOS ter VDC Koper in sicer na področju zdravstvenega varstva. Naslavlja izzive sodobne družbe in časa, povezane s hitrim tempom življenja, izpostavljenostjo stresu, obremenitvam, visokim pričakovanjem in vse težjim usklajevanjem dela in zasebnega življenja. Časa za sprostitev nam zmanjkuje, premalo se gibljemo in smo na svežem zraku, od narave smo se odtujili. Težav z duševnim zdravjem in stiskami na tem področju je vse več in kot napovedujejo strokovnjaki, bodo posledice epidemije COVID-19 vse to samo še poglobile. Vsemu navedenemu so še bolj izpostavljene ranljive skupine.
V okviru projekta bodo oblikovani 4 programi terapij, ki jih bodo kmetije izvajale v naravi ali ob prisotnosti živali, kar ima dokazano blagodejne vplive zdravje in počutje ljudi. Oblikovani programi bodo prispevali k izboljšanju duševnega zdravja in psihofizičnega počutja udeležencev. Oblikovani bodo na način, da jih bodo lahko izvajali člani kmetij, ki nimajo terapevtskega ali zdravstvenega predznanja. Vsaka kmetija bo pripravila najmanj en program, ki bo imel več izpeljank, za različne (tudi ranljive) ciljne skupine ter z različnim trajanjem. Po zaključku projekta bodo nastali programi vključeni v dodatno storitev kmetiji, s čimer bo dosežena trajnost projektnih rezultatov.

Cilji projekta:

Glavni cilj projekta je oblikovati štiri programe terapij, ki jih bodo kmetije izvajale v naravi ali ob prisotnosti živali, kar ima dokazano blagodejne vplive na duševno zdravje in počutje ljudi. Vsaka partnerska kmetija bo pripravila krovni program, ki bo imel več izpeljank, za različne ciljne skupine ter z različnim trajanjem. Oblikovani programi bodo prispevali k izboljšanju duševnega zdravja udeležencev, vendar bodo oblikovani tako, da jih bodo lahko izvajale tudi kmetije oz. člani kmetij, ki nimajo terapevtskega ali zdravstvenega predznanja.

Specifični cilji, ki jih želimo s projektom doseči pa so:

 • usposobiti člane kmetij za pripravo in izvedbo programov terapij in sicer preko delavnic na temo obravnavane tematike in primerov dobrih praks s tega področja,
 • pripraviti analizo možnosti in pričakovanj kmetij, kar bo osnova za oblikovanje programov terapij,
 • pilotno testirati oblikovane programe terapij,
 • evalvirati projekt ter na podlagi informacij evalvacije pripraviti analizo izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso in sicer v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • preko organizacije in izvedbe delavnice prenesti znanja in informacije na druge kmetije širom Slovenije,
 • razširiti rezultate projekta z uporabo različnih komunikacijskih sredstev,
 • preko objav v različnih medijih ozaveščati o pozitivnih učinkih preživljanja prostega časa v naravi na fizično, mentalno in čustveno zdravje ter dobro počutje,
 • krepiti diverzifikacijo dejavnosti na kmetij in ustvariti pogoje za ustvarjanje dodane vrednost na kmetiji.

Pričakovani rezultati projekta:

 • izboljšane kompetence članov kmetij za izvajanje programov,
 • oblikovani in pilotno izvedeni štirje krovni programi na partnerskih kmetijah, za različne ciljne skupine in z različnim trajanjem,
 • pridobitev dovoljenja za opravljanje dodatne dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • vključitev oblikovanih programov v ponudbo kmetij,
 • izdelan skupen letak kmetij s ponudbo programov,
 • evalvacija projekta in analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
 • na druge kmetije bo preneseno v okviru projekta pridobljeno znanje in izkušnje,
 • razširjeni rezultati projekta na različne ciljne javnosti.

Vrednost projekta: 74.999,84 EUR, financiranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Trajanje projekta: 20.4.2022 – 19.4.2024

REZULTATI PROJEKTA

Rezultati projekta – opis:

 •    izboljšane kompetence članov kmetij za izvajanje programov,
 •    analizamožnosti in pričakovanj kmetij ter nabor aktivnosti v povezavi z izvajanjem terapij
 •    oblikovani in pilotno izvedeni programi– štirje krovni programi na partnerskih kmetijah, za različne ciljne skupine in z različnim trajanjem ter trije skupni programi,
 •    pridobitev dovoljenja za opravljanje dodatne dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 •    vključitev oblikovanih programov v ponudbo kmetij,
 •    skupna brošurakmetij s ponudbo programov,
 •    evalvacija projektain analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 •    delavnicaza prenos znanja na na druge kmetije,
 •    razširjeni rezultati projekta na različne ciljne javnosti: javni dogodek s predstavitvijo rezultatovobjava v tiskanih medijihobjava na radiu.

Povezave:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

DOGODKI in  PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Izvedba usposabljanja 27.6.2022 v DOES center starejših Cerknica

DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o. je v ponedeljek, 27.6.2022 izvedel usposabljanje za kmetijska gospodarstva v sklopu projekta Kmetija kot terapevtski prostor. Usposabljanje z naslovom IZVAJANJE PROGRAMOV ZA IZBOLJŠANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN PSIHOFIZIČNEGA POČUTJA se je izvedlo v prostorih DEOS Centra starejših Cerknica v popoldanskem času. Program usposabljanja je zajemal: osnove terapij in programov za izboljšanje duševnega zdravja in psihofizičnega počutja; izvajanje programov/aktivnosti za izboljšanje duševnega zdravja in psihofizičnega počutja na kmetiji; pregled primerov; predstavitev praktičnih primerov in ogled učnega in čutnega parka, kot prostora za izvajanje različnih aktivnosti s starostniki.

 

Izvedba usposabljanja 12.7.2022 na kmetijah

DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o. je organiziral drugo usposabljanje z imenom OBLIKOVANJE PROGRAMOV IZBOLJŠANJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN PSIHOFIZIČNEGA POČUTJA ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE v sklopu projekta Kmetija kot terapevtski prostor, ki se financira iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Usposabljanje je potekalo v torek, 12.7.2022, na lokaciji vseh 4 partnerskih kmetij. Program usposabljanja je zajemal usposabljanje za oblikovanje novega proizvoda oz. storitve (sistematičen pristop oblikovanja programov za trženje, kalkulacije in oblikovanje cen, smernice/priporočila za oblikovanje programov, trajnosti vidik oblikovanja programov v naravi) in znanja za oblikovanje programov za različne ciljne skupine (posebnosti pri oblikovanju programov za različne cilje skupine, primeri programov za različne ciljne skupine, ogled partnerskih kmetij z namenom oblikovanje programov, aktivno delo udeležencev).

 

Izvedba usposabljanja 11.8.2022- Ogled dobrih praks in programov na kmetijah v Avstriji

V sklopu projekta Kmetija kot terapevtski prostor se je dne 11.8.2022 izvedlo tretje usposabljanje za kmetijska gospodarstva. Usposabljanja Ogled dobrih praks in programov na kmetijah v Avstriji, se je udeležil tudi DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o. skupaj z drugimi partnerji projekta. Program usposabljanja- ogled dobrih praks je zajemal ogled 4 kmetij v Avstriji: ogled kmetije s programom Dobro počutje z živalmi in pokrajino, ogled in predstavitev kmetije s programom Alpake za ljudi, ogled Užitnega živalskega vrta Zotter in udeležba v programu Terapije s konji na kmetiji Tricky Horse Training.

  

 

Obisk živali v Deos centru starejših Cerknica 6.4.2023

V DEOS, Centru starejših Cerknica smo organizirali poseben dogodek. Starejše stanovalce so obiskale živali s partnerskih kmetij, ki so jim polepšali njihov vsakdan: petelin, kokoška, piščančki, ovčki, kozliček in kuža. Stanovalci in stanovalke so bili posebnega obiska zelo veseli. Obisk pa je spodbudil njihov spomin na stare čase, srečo, veselje, sproščenost in razigranost. Živalce so objemali, poljubljali, božali in spoznavali. Pozitiven učinek druženja z živalmi je bil takoj viden, saj so bili tako stanovalci kot zaposleni, vidno srečni in veseli, predvsem pa umirjeni in sproščeni.

        

 

Obisk živali v Deos centru starejših Cerknica 9.5.2023

V DEOS, Centru starejših Cerknica smo imeli ponovni obisk kmetij in živali. V sklopu dogodka so lahko udeleženci luščili koruzo in ugotavljali različna žita. Starejši so lahko tako obnovili svoje ročne in kognitivne spretnosti. Svoja čutila na rokah pa so spodbudili ne samo z božanjem živali, ki so prišle na obisk (kokoš, petelin in zajčki), ampak tudi s tipanjem žitnih zrn (pšenice, koruze, ajde, proso in rž). Dogodek je pozitivno vplival na razpoloženje starejših. Tekom dogodka pa so žita in živali krožili tudi po sobah, da smo lahko popestrili dan tudi starejšim s težavami z mobilnostjo in osebam z demenco. Pozitiven učinek druženja z živalmi je bil viden v sreči in veselju stanovalcev.

       

Obisk starejših Deos Cerknica na kmetiji Frank 27.6.2023

Stanovalke DEOS centra starejših Cerknica so odšle na izlet na kmetijo Frank. Tam so imele pokušino domačega medu, žganja in pekovskih izdelkov. Po druženju je sledila predstavitev in ogled kmetije, ogled zbirke motornih žag in starodobnika ter živali na kmetiji. Starejši so božali zajce, piščančke, mačko in gos. Sprehodili smo se tudi po zeliščnem in zelenjavnem vrtu, preverili plodove v sadovnjaku ter na izkoristili lepo vreme. Spodbujali smo spomin s prepoznavanjem zelišč, nekaj novega pa smo se naučili tudi o čebelah.

 

Obisk starejših Deos Cerknica na kmetiji Jernejevi 30.6.2023

Stanovalci iz DEOS centra starejših Cerknica so odšli na izlet na kmetijo Jernejevi. Na kmetiji Jernejevi so si ogledali različna zelišča in rože, spoznali so se s kokošmi, petelini in racami. Le te smo tudi božali in lovili. Spoznali pa smo se tudi s psom čuvajem. Preizkusili smo domače osvežilne izdelke iz vrtnic in različne sladice (regratova sladica). Z vonjem smo ugibali tudi dišavnice in zelišča ter pili domači čaj. Podali smo se tudi na sprehod v gozd, do bližnje jase, kjer smo se spoznali s travniškimi rastlinami in na daleč občudovali Nanos.

 

Predstavitev motornih žag v Deos center starejših Cerknica 25.9.2023

Kmetija Frank je v DEOS Cerknica izvedla delavnico z naslovom Kmetija in delo na kmetiji. Delavnica je obsegala predstavitev kmetije in opravil, ki jih na kmetiji počnejo. Starejši član kmetije pa je pripravil tudi obsežno predstavitev motornih žag. Predstavili so nam tudi opremo, ki jo potrebujemo pri delu z motornimi žagami, zgodovino motornih žag in varnosti pri delu z njimi. Po predstavitvi smo obujali spomine iz časov, ko so starejši še živeli na svojih kmetijah. Najbolj pogumni pa so lahko žage tudi poprijeli in jo tudi vžgali. Skozi slike smo kmetijo Frank tudi virtualno obiskali.

  

Kostanjev piknik in obisk kmetij v DEOS Cerknica 19.10.2023

Dogodek peke kostanja v DEOS Cerknica smo popestrili z zvoki harmonike. Program pa je obsegal tudi tekmovanje v hitrostnem ločevanju fižola. Dogajanje pa so popestrile tudi živali, kokoške in petelin ter dostava domače koruze. Sledilo je tekmovanje v hitrostnem ličkanju koruze in ocenjevanju koruze. Živali pa so vsi starejši tudi božali ter pestovali. Stanovalci pa so se aktivnosti ličkanja koruze lotili kot pravi profesionalci z veliko veselja in obujanja spominov na preteklost.