Alzheimer cafe

Predavatelji v sodelovanju s Centrom starejših Medvode in Spominčico izvajajo Alzheimer cafe. Predavanja so namenjena predvsem svojcem obolelih za demenco in jim pomagajo pri skrbi za dementnega svojca. Veliko predavanj je tudi na temo prepoznavanja bolezni in razumevanja svojcev, ki zbolijo za demenco. Predavanja se izvajajo najmanj štirikrat letno.

Sprehod vozičkarjev

V centru v sodelovanju z učenci OŠ Livada izvajamo program medgeneracijskega druženja. Naši stanovalci imajo najraje druženje z mlajšimi, ki jim izboljšajo razpoloženje. Tako pripravimo sprehod vozičkarjev, ustvarjalne tematske delavnice, dan za spremembe, malo olimpijado in še kaj. Aktivnost poteka vsaj enkrat mesečno.

Obisk domov

V centru redno sodelujemo z okoliškimi domovi za starejše (Dom Janeza Krstnika, Kolezija). S stanovalci obiščemo oba domova, se družimo z njihovimi stanovalci, izmenjamo izkušnje in tako stanovalcem razširimo družbeno mrežo vrstnikov, kar je v tej starosti še posebej pomembno. Aktivnost poteka vsaj enkrat letno.

Sodelovanje z lokalno skupnostjo

V centru redno sodelujemo s četrtno skupnostjo Trnovo in skupaj pripravljamo razstave, dogodke in prireditve za naše stanovalce. Ena izmed takih prireditev je prireditev za dan žena, ki poteka v dvorani četrtne skupnosti Trnovo, ki je v neposredni bližini doma. Zaposleni v centru se trudimo da tudi na prireditve zunaj našega doma pripeljemo čim več naših stanovalcev, da navežejo stike z okoliškimi ljudmi.

Socialni praktikum

V centru v sodelovanju s Škofijsko gimnazijo organiziramo dvodnevni socialni praktikum, v okviru katerega se gimnazijci seznanijo z delom v domu. Pomagajo pri razdeljevanju obrokov, čiščenju sob, urejanju okolice doma, druženju s stanovalci, razvozu stanovalcev na terapije in dogodke. Po koncu dijaki pripravijo krajšo prireditev za naše stanovalce in se tako zahvalijo za gostoljubje.

Aktivni prostovoljci

V sodelovanju s prostovoljci vodimo štiri skupine (skupina za samopomoč, pevski zbor, likovne delavnice, nemščina), ki pripomorejo k pestrosti naših delavnic v centru, poleg tega obogatijo dneve naših stanovalcev, saj se ti lahko v njihovem okviru še vedno ukvarjajo s svojimi hobiji. Vsaka izmed aktivnosti poteka enkrat tedensko.

Peščena generacija

Otroci na delavnicah ob prebiranju pravljic spoznavajo odnose in čustva ter na obravnavano temo rišejo risbe v pesku. Peščeni izdelki se fotografirajo, zgodba se napiše ali nariše in pošlje starostnikom. Ti enkrat tedensko na pismo odgovorijo s svojim izdelkom (risbo, zgodbo, fotografijo), ki vsebuje njihove izkušnje na obravnavano tematiko. Glavni cilji je prenos znanja starejših mlajšim.

Žoga band

Žoga band je prilagojena skupinska vadba, pri kateri stanovalci pod vodstvom fizioterapevtke ob glasbi in skladno s koreografijo udarjajo po velikih žogah. Vadba je pri stanovalcih postala zelo priljubljena in jo obiskuje čedalje več stanovalcev, tudi tistih, ki prihajajo le opazovat. Osnovni namen vadbe je trening motoričnih, kognitivnih in perceptivnih spretnosti ob glasbi. Vadba poteka v dveh skupinah enkrat tedensko.

Sodelovanje s Pedagoško fakulteto

Sodelovanje s Pedagoško fakulteto, ko se nam vsako leto za en mesec pridružijo študenti Pedagoške fakultete v okviru praktičnega usposabljanja andragogike. Sodelujejo v naših skupinah (pri telovadbi, žoga bendu, ustvarjalnih delavnicah in pevski uri). Ob koncu druženja nam pripravijo medgeneracijski dogodek, v katerega so vključeni tako starostniki kot njihovi svojci. Program je vsako leto drugačen in raznovrsten.

Aktiven dan

Za zunanje uporabnike v okviru zavoda AS v našem centru poteka Aktiven dan za aktivno starost. Ta program je prilagojen starejšim od 80 let, ki živijo doma. Zastavljen je individualno in progresivno, kar pomeni, da stanje starostnikov najprej ovrednotimo, napredek spremljamo in aktivnosti prilagajamo napredku. Glavna cilja sta krepiti fizične in miselne funkcije, ki starostniku omogočajo daljše neodvisno bivanje doma, in družbena vključenost. Aktiven dan se izvaja dvakrat tedensko.

Sodelovanje z vrtcem in osnovno šolo

Sodelovanje z vrtcem in osnovno šolo v lokalni skupnosti. Z otroki slavimo vse praznike, presenetijo nas z nastopi pevskega zbora, gledališkimi igrami in pridružijo se nam na rojstnodnevnih praznovanjih. Predšolski otroci nas pogosto obiščejo, ko gredo na sprehod, in skupaj kakšno zapojemo. Vsak teden se srečujemo tudi na ustvarjalnih delavnicah, skupaj pečemo slaščice, se igramo družabne igre in tekmujemo v raznih igrah.

Mesečni obisk knjižničarke

Sodelujemo s knjižnico Jožeta Udoviča iz Cerknice. Knjižničarka prihaja na obisk v center in stanovalcem prinese knjižna gradiva po želji, jih seznanja s knjižnimi novostmi in prebira vsebine, o katerih se nato pogovorijo. Tako stanovalce spodbujamo h kulturnemu preživljanju prostega časa, dodan je vidik medgeneracijskega sodelovanja, poudarek je tudi na socializaciji ali medsebojnem druženju. Obisk se izvaja enkrat mesečno v knjižnici centra.

Sveta maša

V centru poteka sveta maša, pri kateri so v veliko pomoč Karitasove prostovoljke ki stanovalcem pomagajo do prostora, kjer se izvaja maša, ob lepem vremenu jih peljejo tudi ven. Tako stanovalci ohranjajo stik z zunanjim svetom, s poudarkom na medsebojnem in medgeneracijskem druženju. Skrbi za ohranjanje duhovnih potreb stanovalcev in njihovih navad iz preteklosti. Maša se izvaja enkrat tedensko.

Tombola

V centru poteka tombola, ki jo vodi delovna terapevtka z učenci iz OŠ Cerknica in Rakek. Gre za povezovanje mlajših in starejših in ohranjanje medgeneracijskih stikov, stanovalci ob tem širijo družbeno mrežo. Tombolo množično obiskujejo stanovalci in učenci prostovoljci, ki pomagajo starejšim in se družijo z njimi. Nagrade za tombolo dobimo od donatorjev. Dogodek se izvaja enkrat mesečno.

Medgeneracijsko druženje

Prostovoljci Zavoda za razvoj prostovoljstva in medgeneracijsko solidarnost, kjer ustvarjajo skupno Mrežo prostovoljcev iz vrst vseh generacij in za potrebe vseh generacij, s stanovalci doma izvajajo program medgeneracijskega druženja. Skupaj igrajo družabne igre, se družijo, pogovarjajo, berejo knjige in se sprehajajo. Program poteka v dopoldanskem ali popoldanskem času.

Balinanje

Z Društvom upokojencev Gornji Grad sodelujemo pri izvajanju projekta balinanje, da se tudi stanovalci lahko pomerijo v spretnostih balinanja. Program je namenjen zagotavljanju ohranjanja funkcionalnih sposobnosti starostnika ter spodbujanju pri druženju in telovadbi. Aktivnost poteka vsak dan.

Godba Zgornje Savinjske doline

Vsako leto nas 1. maja obišče Godba Zgornje Savinjske doline, ki stanovalcem popestri njihov vsakdan in jih popelje v mladost, v spomin na budnice.

Pogovorna urica z Vesno

V centru smo k sodelovanju pridobili domačinko, ki prostovoljno obišče naše stanovalce, se z njimi druži, pogovarja in ustvarja. Udeleženci v skupini krepijo družabnee vezi in svoje mentalne sposobnosti, hkrati se s pogovorom tudi razvedrijo. Aktivnost poteka enkrat tedensko.

Hišni ljubljenčki

V centru radi sprejmemo živali, zato je malim živalim vstop dovoljen. Za te živali skrbijo stanovalci, zaposleni in domska veterinarka. Za vse naše živalske stanovalce je zdravstveno poskrbljeno, saj imamo srečo, da je ena naših zaposlenih po poklicu tudi veterinarka. Skrb za živali vnaša v naš dom domačnost in prijetnejše medčloveške odnose, krepimo pa tudi vrednote sodelovanja in strpnosti.

Stanovalci za stanovalce

V centru razvijamo medsebojno pomoč stanovalcev, ki so dovolj pri močeh in imajo željo sodelovati pri opravilih v domu. Stanovalci pomagajo hišniku in snažilkam, skrbijo za rastline in živali ter pomagajo sostanovalcem. Tudi zaposleni stanovalcem večkrat pomagajo poleg svojega rednega dela. S prostovoljstvom vseh zaposlenih in stanovalcev spodbujamo vrednote solidarnosti, strpnosti in domačnosti.

Bralna urica s knjižničarko

V centru so prostori Mestne knjižnice Ljubljana in tudi naše stanovalce obiskuje knjižničarka. Navadno se zbere po približno petnajst udeležencev, vedno so dobrodošli tudi novinci. Na srečanjih beremo leposlovje starejših slovenskih avtorjev, saj tako stanovalci lažje povezujejo vsebino s svojimi spomini. Ob tem se tudi družijo in gojijo pripadnost skupini. Aktivnost poteka enkrat mesečno.

Rokodelnice

Stanovalci centra in otroci VIZ Smlednik izvajajo rokodelnice. Pripravljajo čestitke, okraske, kuhajo, pečejo in se družijo. Rokodelnice dobro vplivajo tako na stanovalce kot otroke, saj stanovalci krepijo občutek, da še zmorejo nekatere stvari, otroci pa z udeležbo razvijajo čut do sočloveka, spoznavajo starejše ljudi in dobijo veliko nasvetov za prihodnost. Rokodelnice potekajo enkrat tedensko.

Prijatelja srca

Prijatelja srca je projekt, v katerem se družijo zaposleni in stanovalci centra. Poteka v času, ki si ga izbereta zaposleni in stanovalec (prijatelja srca), oba se tudi samostojno odločita, kaj bosta počela v skupni uri – lahko se sprehajata, gresta na kavo in pogovor, bereta, gresta v trgovino … Projekt na stanovalce in zaposlene deluje povezovalno, njegov namen pa je ustvarjati domačnost.

Zeliščarstvo

V centru poteka skupina za zelišča, pri kateri stanovalci skupaj z delovno inštruktorico sadijo, nabirajo in sušijo zelišča ter iz njih ustvarijo tudi praktične izdelke. Stanovalci pridobivajo nova znanja in se družijo, zelišča pa uporabljajo za popestritev svoje prehrane ali kot dišavnice za svoje prostore.  

Vrtičkarji

V centru stanovalci skupaj s hišniki skrbijo za vrtove in cvetlice. Dogajanje je odvisno od letnega časa, razpoložljivosti in potrebe (košnja, sajenje čebulic, obrezovanje, grabljenje idr.). Tako ostajajo v stiku z zemljo in aktivni, kot so bili v domačem okolju. Sodelujejo pri oblikovanju domske okolice in se povezujejo s sosednjimi prebivalci, ki imajo v okolici njive in vrtove.

Nagradno reševanje križank

S pomočjo reševanja križank in ugank skrbimo za spodbujanje dejavnosti sivih celic. Ljudje se vedno več ukvarjajo z možgansko telovadbo s pomočjo miselnih iger, prav tako pa se krepi tudi zavedanje, da gre za aktivno učenje na razvedrilen način.

Kognitivni trening

V centru potekajo aktivnosti, da spomin ne postane kot spomin zlate ribice. Stanovalci delajo najrazličnejše vaje za ohranjanje kognitivnih spretnosti. Možgani potrebujejo miselno vadbo, da zmorejo premagovati vsakodnevne miselne napore. Kognitivni trening pripomore k izboljšanju spominskih in drugih miselnih spretnosti. Spomin urimo skupaj z delovno terapevtko. Aktivnost poteka enkrat tedensko.

Tematska druženja

V centru se stanovalci, svojci in zaposleni radi družimo, zato čez leto organiziramo več raznovrstnih tematskih druženj. Obujamo stare običaje in se nostalgično zazibamo v preteklost. Organiziramo čajanke, poleti sladoledne dni, razne piknike (kostanjev, poletni ipd.) in druge dogodke.

Stilska preobrazba

V centru za spomladansko in jesensko osvežitev pričeske in boljšega počutja stanovalcev sodelujemo s Srednjo frizersko šolo Ljubljana. To je priložnost za nov začetek ali popestritev vsakdana. Medgeneracijsko druženje je dobrodošlo tako za starostnike kot mlade. Je priložnost za delitev izkušenj, zgodb in idej, kako urediti ali ukrotiti pričesko starejših.

Fizioterapija malo drugače

Redno sodelujemo s študenti Zdravstvene fakultete Ljubljana in Alma Mater Europaea, ki v naš center prihajajo prostovoljno in v okviru obveznih študijskih vsebin. V sodelovanju s fizioterapevtko izvajajo individualne in skupinske obravnave. Delo s študenti je za starostnike koristno, saj s tem dobijo nekaj več, spletejo nove vezi in dobijo nove sogovornike. Študentje pa razširijo …

Socialno-delovni projekt

V sodelovanju s Fakulteto za socialno delo pomagamo stanovalcem z demenco, da se vključujejo v aktivnosti zunaj varovane enote, kot so na primer vožnja z mestnim avtobusom, obisk tržnice in vključevanje svojcev. Take aktivnosti pomagajo preprečevati stigmatizacijo in spodbujajo vključenost ter opolnomočenje stanovalcev. Študentje pridobijo neprecenljive izkušnje in znanja.

Gospodinjska skupnost

Model bivanja v našem centru je gospodinjska skupnost; stanovalci so nastanjeni v devetih bivalnih enotah in vsaka enota ima svojo gospodinjo. Njeno delo je usmerjeno v oblikovanje bivanjskega okolja, ki spodbuja in je po meri človeka, ter sobivanje med stanovalci. Gospodinje spodbujajo stanovalce za skupne aktivnosti, na primer peko peciva, kuhanje manjših obrokov, urejanje prostorov, ročna dela, družabne igre, pogovore in praznovanje osebnih praznikov.

Zvočne terapije

Stanovalci se udeležujejo zvočne terapije z gongi, joge smeha, refleksoterapije, bioterapije oziroma naravnega zdravljenja z bioenergijo. Prednosti sta neposredna bližina Term Topolšica (termalni bazen) in bolnišnice Topolšica.

Prostovoljke Veronike

Leta 2011 smo na pobudo župnijskega pastoralnega sveta iz Šoštanja oblikovali skupino prostovoljk za družabništvo stanovalcem, ki imajo manj obiskov svojcev ali so brez svojcev. Prostovoljke so se poimenovale Veronike. Njihovi cilji so naravnani k spodbujanju raznih aktivnosti, pogovoru in vključenosti. V letu 2016 je aktivnih 15 Veronik različnih starosti, vsaka ima enega ali dva stalna stanovalca, ki ju obiskuje enkrat na teden. Veronike so pozitivna izkušnja za stanovalce in prostovoljke ter širšo lokalno okolico in dajejo dodano vrednost v skrbi za stare ljudi. Prostovoljke Veronike pridobivajo nove članice, širijo poslanstvo prostovoljnega dela v širše lokalno okolje ter krepijo vrednote solidarnosti, spoštovanja idr.

Predstave in nastopi

Na leto pripravimo več kot 120 glasbenih, pevskih, gledaliških in plesnih nastopov prostovoljcev vseh generacij – od vrtca, osnovnih in srednjih šol, do društev upokojencev in kulturnih društev iz krajevnih skupnosti. Nastopajoči prinašajo nove ideje, svežino, pristope, stike z domačim okoljem in medgeneracijsko sodelovanje.

Prostovoljstvo

Dijaki in študentje raznih šol in fakultet prihajajo na prakso, pripravništvo ali kot prostovoljci (počitniško delo, družabništvo). S stanovalci sodelujejo v raznih delavnicah, tematskih pogovorih, družabnih in športnih aktivnostih v smislu medgeneracijskega druženja. Pri izvajanju modula z aktivnim druženjem s stanovalci sodelujemo s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, Oddelkom za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko – Terapevtska rekreacija za starejše.

Zeliščarstvo

V letu 2013 smo zastavili projekt Zeliščarstvo. Na dvorišču smo postavili visoke grede za zelišča in zeliščni vrt, ki ga stanovalci urejajo skupaj z gospodinjami. Pridelujemo svoja zelišča za kulinariko in čajne mešanice. Stanovalci so tako v stiku z naravo in zemljo, kot so bili navajeni v svojem domačem okolju.

Modni velikani

Leta 2013 smo z Ljudsko univerzo Velenje sodelovali v projektu Modni velikani, pri čemer so stanovalke, zaposleni in obiskovalci tri mesece ob druženju in pogovorih pletli »oblačila« za drevesa v parku v Topolšici. Namen projekta je bil ohranjati znanje in spretnost ustvarjanja z volno in ju prenašati na mlajše.

Razstave likovnih del

S člani Društva šaleških likovnikov Velenje sodelujemo pri organizaciji razstav likovnih del v razstavišču našega centra. Stanovalci imajo tako možnost spoznavati umetniška dela, v pogovorih z ustvarjalci pa slišati njihove zgodbe in dobiti spodbudo za ustvarjanje tudi v poznih letih. S člani društva izvajamo ustvarjalne delavnice; leta 2013 smo spletli Zgodbo gline in barv. Društvena kiparska skupina Gambatte je tri mesece v našem centru izdelovala velike glinene kipe, ki nam jih je nato podarila. Devet članov društva je naslikalo umetniška dela na temo zelišč, ki označujejo bivalne enote. Večino likovnih del, ki krasijo stene našega centra, so nam podarili.

Gledališki abomna

Nekaj stanovalcev ima gledališki abonma Lepi kamen Zavoda za kulturo Šoštanj. Stanovalci obiskujejo gledališke in glasbene prireditve v Topolšici. Vsako leto se udeležijo enega celodnevnega in enega poldnevnega izleta po Sloveniji ter več kulturnih prireditev v Šoštanju in okolici. Vse oglede organiziramo in stanovalcem nudimo prevoz oziroma spremstvo na prireditvah. S tem si obogatijo svoj svet z umetnostjo, ohranjajo družabne stike in imajo razgibano življenje.

Izmenjave stanovalcev

V sklopu spletne platforme Linkedage izvajamo izmenjave stanovalcev med domovi Linkedage. Najbolj odmevni sta bili dve mednarodni (Mataro, Španija, in Umag, Hrvaška), ki sta še posebej pomenili poživitev življenja v domu in dali sporočilo, da ni nikoli prepozno za potovanja, učenje in novosti. Za čas bivanja stanovalca iz Španije smo se povezali s prostovoljkami Univerze za 3. življenjsko obdobje Velenje – krožek španščina in Šolskega centra Velenje.

Urice za spomin

Z namenom ohranjanja miselne kondicije, v našem Centru poteka vsakotedensko srečevanje in druženje ob različnih izzivih za male sive celice, tudi za naše stanovalce. Srečujemo se v prostoru delovne terapije z dokaj stalnimi člani, uspemo pa si pridobiti in navdušiti tudi nove. Kriterij za sodelovanje v skupini je lastno navdušenje ali timski predlog. Namen takšne skupine pa je izboljšanje ali ohranjanje kognitivnih funkcij stanovalcev, prijetna in koristna zapolnitev prostega časa, druženje, razvedrilo in sprostitev.

Zeliščna skupina

Enkrat mesečno se srečujemo v glavni jedilnici, skupaj s stanovalci iz vseh enot, ki si želijo bolje spoznati, okušati in podeliti znanja o zeliščih ali jedeh, ki niso prav pogosto na naših jedilnikih, a si jih želijo bolje spoznati.
Namen tovrstnega druženja je spodbujati občutke okusa in vonja, pogovor ter izmenjava izkušenj o obravnavani jedi/zelišču, vključevanje funkcije spominjanja, podoživljanje prijetnih, domačih občutkov ob druženju za pripravljeno mizo. Vloga delovnega terapevta je ustvarjanje prijetnega, sproščenega vzdušja in pozitivne dinamike med seboj različnimi stanovalci.  

Bralna skupina

Bralna skupina je namenjena predvsem stanovalcem, ki težko berejo in jim je knjiga iz zdravstvenih razlogov težje dostopna. Skupno branje in pogovor pa poglablja tudi medsebojne odnose, nas ohranja duševno sveže in omogoča kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Druženje poteka enkrat tedensko.

Kino

Enkrat mesečno za kino predstave predvajamo predvsem slovenske filme in nadaljevanke. Za popestritev programa, povabimo tudi predavatelje, ki nam predstavijo različne teme, kot so potopisi. Vsakega decembra, pa se ob predvajanju fotografij spomnimo, kaj vse smo skupaj doživeli v tistem letu.

Sveta maša in molitvena skupina

Vsak petek nas po telovadbi obiščeta lokalni župnik in kaplan. V večnamenskem prostoru imamo ob 10.00 uri sveto mašo, eden od mašnikov pa gre po bivalnih enotah obhajat tiste, ki se svete maše ne morejo udeležiti. Ob večjih praznikih se popoldne zbira molitvena skupina, ki jo vodijo prostovoljci. Tako lahko stanovalci ohranjajo svoje navade.

Pevski zbor

Pravijo, da kdor poje, zlo ne misli. Glasba blagodejno vpliva na vse naše čute. V našem centru radi prepevamo, zato se vsak ponedeljek dobivamo na pevskih vajah, ob rojstnih dnevih ali proslavah pa aktivno sodelujemo kot nastopajoči.

Skupina za ravnotežje in preprečevanje padcev

Enkrat tedensko stanovalke in stanovalci pod budnim očesom fizioterapevtke izvajajo različne vaje. Namen vadbe je vzpostavljanje in ohranjanje ravnotežja ter preprečevanje padcev, ki so pri starejših zelo pogosti in tudi glavni razlog za nastanek poškodb.

Prostovoljstvo

V okviru delovne terapije se k nam vključuje večje število prostovoljcev, ki pomagajo pri aktivnostih, prireditvah in prevozu stanovalcev na dejavnosti, jih odpeljejo na sprehod, kavo ali pa jih obiščejo za pogovor.

Kino

Enkrat mesečno ponudimo stanovalcem možnost, da si aktualne filme ogledajo na velikem platnu v našem večnamenskem prostoru. Mi podamo zanimive in primerne predloge, izbor filmov pa prepuščamo njim.

Svetovalnica za demenco

Svetovalnica za demenco je brezplačna in je namenjena vsem ljudem, ki želijo vedeti več o demenci ali iščejo odgovore pri srečevanju s to boleznijo. Želimo, da ljudje pridejo po informacije v svetovalnico, še preden najdejo pot do institucionalnega varstva. Dobili bodo podatke, kam se lahko obrnejo po pomoč, kakšne so možnosti za zmanjševanje tegob in kaj lahko sami naredijo.
Svetovalnica za demenco deluje vsako zadnjo sredo v mesecu ob 17. uri v prostorih Rdečega križa v Mozirju. Svetovalka je Ana Šimenc, telefon: 031 792 416.
Svetovanje po telefonu nudi vsak delovni dan med 8. in 15. uro socialna delavka Tanja Ramšak, telefon 041 682 818.

Pogovorna skupina svojcev oseb z demenco

Z namenom ozaveščanja javnosti o bolezni demenca deluje skupina za samopomoč svojcem oseb z demenco. Svojci si lahko med seboj veliko pomagajo, izmenjajo izkušnje, informacije ter si svetujejo. Osnovna dejavnost v skupini je pogovor, druženje članov z istimi interesi in teži k duševni razbremenitvi svojcev. Skupina je odprtega tipa in vanjo so vabljeni vsi, ki v domačem okolju skrbijo za obolelega za demenco in se vsakodnevno srečujejo s problemi te bolezni, kot tudi tisti, ki bi o demenci želeli izvedeti kaj več, se pogovoriti, poslušati …
Srečanja so vsak zadnji četrtek v mesecu ob 18. uri.

Praznovanje rojstnih dni stanovalcev

Vsako zadnjo sredo v mesecu se ob 10. uri zberemo na eni od bivalnih enot in praznujemo rojstne dneve stanovalcev, rojenih v tistem mesecu. Za dobro voljo, pesem in ples igra prostovoljec na harmoniko. Veseli družbi se radi pridružijo tudi drugi stanovalci. Ob najlepših željah slavljencem se posladkamo s torto in nazdravimo s kozarcem pijače. Stanovalce, ki se srečanja ne morejo udeležiti, obiščemo in jim čestitamo v njihovih sobah.

Duhovna oskrba

Odprti smo za sprejemanje različnih verskih in svetovno-nazorskih prepričanj stanovalcev. Stanovalci se v verske aktivnosti vključujejo prostovoljno. V Zimzelenu imamo kapelo, ki je namenjena stanovalcem za molitev, sv. mašo in druge verske obrede. Spoved, obhajilo ali bolniško maziljenje opravi duhovnik, ki ga na željo stanovalca ali njihovih svojcev pokliče osebje. Obred se opravi v kapeli Zimzelena ali v sobi stanovalca, vendar tako, da ne moti sostanovalcev. Vsakih štirinajst dni – ob torkih ob 19. uri – je v kapeli Zimzelena sveta maša in vsakih štirinajst dni – ob torkih ob 14. uri – molitvena ura.

Bralna srečanja

Več kot 2000 knjig je stanovalcem na voljo v domski knjižnici, ki je odprta vsak četrtek med 10.30. in 11. uro, ter v vitrinah na bivalnih enotah. Vsak prvi ponedeljek v mesecu se stanovalci družijo s knjižničarko Knjižnice Velenje na bralni čajanki. Namenjena je stanovalcem, ki težje berejo. Vsak tretji ponedeljek v mesecu pa sodelavka Zimzelena vodi literarni krožek, pri katerem se srečujejo stanovalci, ki radi berejo sami. Vsako srečanje je tematsko, posvečeno vnaprej izbranemu slovenskemu pesniku/ci ali pisatelju/ici in njegovim/njenim delom.

Glasbena terapija

Glasba ogreje srce in privabi nasmeh na lice še posebej takrat, ko je to glasba, ki nam je ljuba in je zaznamovala del našega življenja. Pri izvajanju aktivne glasbene terapije, tako individualne kot skupinske, gre za globlji terapevtski proces, kjer preko glasbene improvizacije dosegamo drugačne in predhodno zastavljene cilje.

Biosinhron terapija

Terapijo biosinhron lahko izvaja vsak posameznik, saj predstavlja sinergijo med masažo, gibanjem in magnetno terapijo. Pozitivno vpliva na krvni obtok, limfni sistem, razstruplja telo, povečuje izrabo kisika v celicah in odstranjuje mlečno kislino v krvi. Sprošča otrdele mišice in sklepe ter pomaga proti stresu, glavobolu in nespečnosti.

Vaje za roke

Roke uporabljamo za stik s svetom. So velik faktor pri opravljanju dnevnih aktivnosti, in pomembno je, da za povečanje ali ohranjanje gibljivosti, spretnosti in koordinacije roke ne počivajo. Pri vadbi pod vodstvom delovne terapevtke roke z različnimi pripomočki (palice, elastike, žoge, ščipalke) aktiviramo in jih z gibanjem spodbudimo k akciji.

Ustvarjalna skupina

Vsakodnevno se v prostoru delovne terapije srečujejo stanovalke, ki rade šivajo, kvačkajo, pletejo, vezejo, barvajo rute, slikajo… Tako ustvarijo nešteto unikatnih drobnih ali večjih izdelkov, ki jih z veseljem pokažemo na razstavi oziroma stojnici. Druženje v delovni terapiji popestrimo še s kavico in piškoti, ki jih stanovalke same spečejo pri gospodinjskih uricah.

Vodena meditacija

Vodena meditacija je sprostitvena tehnika, ki jo izvajamo enkrat na teden. Uporabniki v skupini poslušajo vnaprej posneto vodeno meditacijo v toplem, zatemnjenem, mirnem prostoru, pod nadzorom terapevta. Na ta način omogočamo tudi starejšim poglabljanje vase, umiritev in sprostitev, ki pomembno vplivajo na dvig kakovosti življenja v starosti.

Aktivna pot

Aktivna pot je pot sestavljena iz vadbenih postaj. Z vadbo na teh postajah lahko uporabniki samostojno, varno in učinkovito razgibajo celotno telo. Vsaka postaja je opremljena z jasnimi navodili, slikovnim materialom ter potrebnimi, preprostimi pripomočki.

Vadba za izboljšanje ravnotežja

Vadba za izboljšanje ravnotežja je posebna vrsta vadbe, ki poteka pod vodstvom fizioterapevta in animatorja. Vadba je individualizirana in poteka na različnih vadbenih postajah. Pri izvedbi vaj se uporabljajo različni pripomočki namenjeni izboljšanju statičnega in dinamičnega ravnotežja ter mišične moči.

KUHARSKA URICA

V sodelovanju z animatorjem stanovalci pripravljajo različne jedi, prilagojene njihovim željam. Ker so stanovalci sladkosnedi, najraje pripravljajo slaščice.

BRALNA URICA

V CSGG je na voljo domska knjižnica, ki je odprta vsako sredo med 13. in 14. uro. Namenjena je stanovalcem, ki zelo radi prebirajo knjige. Knjižnico vodi zaposlena iz Centra starejših v sodelovanju s stanovalci. Vsak ponedeljek se stanovalci družijo tudi s prostovoljko ga. Viko Venišnik na bralni urici, kjer prebirajo skupaj različne tematske knjige.

DUHOVNA OSKRBA

Stanovalci se v verske aktivnosti vključujejo prostovoljno. Odprti smo za sprejemanje različnih verskih in svetovno-nazorskih prepričanj stanovalcev. Pripadniki krščanstva imajo v CSGG za molitev, sv.mašo in druge verske obred prostor t.i. kapelo. Spoved, obhajilo ali bolniško maziljenje opravi duhovnik, ki ga na željo stanovalca ali njihovih svojcev pokliče osebje. Vsak torek in soboto je v kapeli sveta maša, katero opravi duhovnik ali diakon. Vsak torek pa se stanovalci srečujejo tudi s prostovoljko, s katero skupaj prebirajo božjo besedo.

PROSTOVOLJSTVO

V Centru starejših Gornji Grad smo veseli vsakega, ki se nam kot prostovoljec pridruži in le-tako s svojim časom polepša dan našim stanovalcem. Trenutno naš Center razveseljujejo 3 prostovoljke, katere s svojim branjem knjig, spremstvom stanovalcev na sprehodu popestrijo prosti čas stanovalcev.

PRIREDITVE IN PREDSTAVE

Na leto organiziramo več pevskih, glasbenih, gledaliških in plesnih nastopov prostovoljcev. S svojimi nastopi nas razveselijo: lokalni vrtec in osnovna šola, različna kulturna društva, društvo upokojencev, različni pevski talenti, skupine, ansambli,…
Nastopajoči prinašajo nove ideje, svežino, pristope, stike z domačim okoljem, medgeneracijsko sodelovanje, predvsem pa popestrijo prosti čas našim stanovalcem.

PEVSKI ZBOR ŠKRJANČKI

V Centru starejših imamo pevski zbor Škrjančki, katerega sestavljajo naši stanovalci. Delujejo pod vodstvom g. Pustoslemška. Trenutno ga sestavlja 17 stanovalcev in pevske vaje imajo vsak torek. Razveseljujejo nas tudi na domskih prireditvah.

SKUPINA ZA KREPITEV SPOMINA

V centru potekajo aktivnosti, kjer se stanovalci družijo ob aktivnostih, ki pripomorejo k ohranjanju kognitivnih spretnosti. Možgani potrebujejo miselno vadbo, da zmorejo premagovati vsakodnevne miselne napore. Kognitivni trening pripomore k izboljšanju spominskih in drugih miselnih spretnosti. Spomin urimo enkrat tedensko v delovni terapiji.

SKUPINA ZA KREPITEV ROČNIH SPRETNOSTI

V ponedeljek in torek se v prostoru delovne terapije srečujejo stanovalke, ki rade šivajo, kvačkajo, pletejo, vezejo, barvajo rute, slikajo; ter stanovalci, ki radi ustvarjajo z lesom. Tako skupaj ustvarijo unikatne drobne in večje izdelke, ki jih z veseljem pokažejo na razstavi. Druženje v delovni terapiji popestrimo še s kavico in piškoti, ki jih stanovalke same spečejo pri kuharski urici.

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL

V našem Centru starejših v avli doma si je lahko ogledovati likovna dela članov Kulturnega društva likovnih ustvarjalcev Zgornje Savinjske doline GAL. Z novimi izdelki nas razveseljujejo vsake tri mesece. Društvo deluje že polnih osemnajst let, štetje 26 članov, spodbudno pa je, da so se mu v zadnjem času pridružili mlajši člani, kar mu daje novo energijo. So drugo najbolj aktivno društvo v Zvezi likovnih društev. V zadnjih letih so se kakovostno izpopolnili, saj so člani prejeli osemnajst priznanj, štiri certifikate in tri bronaste palete. Člani niso le slikarji v različnih tehnikah, obvladajo tudi kiparjenje, polstenje, vezenje.

KNJIŽNICA MOZIRJE

Knjižnica Mozirje je organizirana kot osrednja knjižnica s krajevnimi knjižnicami v posameznih občinskih središčih na področju Zgornje Savinjske doline in za potrebe vseh sedmih občin: Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava.
Za področje Gornjega Grada knjižnica Mozirje deluje v našem Centru starejših. Odprta je vsak torek med 11.00 – 13.00 in petek od 16.00 – 19.00. Izposoja gradiva velja za lokalno skupnost, kot tudi za naše stanovalce, kar pomeni tudi dobro medgeneracijsko druženje za uporabnike našega Centra na lokalni ravni.

TERAPIJA S POMOČJO PSA

Enkrat mesečno v sodelovanju s PET (pasja enota terapevtov) – Zavodom za terapijo s pomočjo psov organiziramo srečanje s stanovalci. Zavod za terapijo s pomočjo psov zajema področje kakovosti in samostojnosti uporabnikovega življenja. S svojim programom skuša odgovoriti na potrebe uporabnikov, jim omogočiti kakovostno preživljanje aktivnega in prostega časa ter širiti socialne stike med svojimi vrstniki in tudi med generacijami. V naš Center starejših zahaja prostovoljka ga. Helena Kotnik s svojim kužkom.

Aromaterapija

Aromaterapija je terapija, pri kateri s pomočjo naravnih dišav oz. dišečih snovi naravnega izvora blagodejno vplivamo na razpoloženje in počutje. Pri stanovalcih jo uporabljamo za vzpostavljanje in vzdrževanje optimalnega psihofizičnega stanja in počutja, zmanjšanje uporabe zdravil, pozitivnih učinkov na posamezna čutila ter za vzpostavljanje pozitivne atmosfere bivalnega okolja.

Alzheimer Cafe

Alzheimer Cafe je terapevtska post-diagnostična skupina, na kateri udeleženci v neformalnem in sproščenem vzdušju izmenjujejo izkušnje in pridejo do novih in potrebnih informacij o različnih težavah v različnih fazah bolezni demenca. Zimzelen prireja srečanja v sodelovanju s Spominčico, slovenskim združenjem za demenco.

Krožki Socvetje

Krožki Socvetje so namenjeni zaposlenim in zunanjim udeležencem. Njihov namen je prenos ročnodelskega znanja, prakse in izkušenj med udeleženci, prijetno druženje in ustvarjanje unikatnih izdelkov za lastno uporabo.

BioSinhron

Vadba s terapevtskim pripomočkom BioSinhron aktivira mišice rok, nog, trebuha, hrbta, ramenskega obroča in vratu. Izvaja se z izmeničnim pritiskanjem gibljivih nastavkov s stopali ali dlanmi. S pritiskanjem na refleksne cone na stopalih in dlaneh izzovemo refleks, ki preko živčnih, električnih, kemičnih in magnetnih procesov vzpostavlja ravnotežje v telesu.

GOSPODINJSKE URICE

V sklopu gospodinjskih aktivnosti se v popoldanskih urah, enkrat mesečno stanovalci družijo z animatorko ter ohranjajo ročne spretnosti s pripravljanjem manjših obrokov, napitkov, sladic, …

TOMBOLA IN KVIZI

Tombola je družabna igra pri kateri aktivno sodelujejo vsi udeleženci. Na vsakem srečanju podelimo tri simbolične nagrade za prve tri stanovalce, ki pokrijejo vse številke na kartici. Seveda pa ob tem ne sme manjkati vzklik: Tombola!! Pri tomboli pa ne gre samo za tekmovalnost in nagrade, temveč z igranjem stanovalci urijo poslušanje, prepoznavanje števil, razumevanje in koncentracijo. To je zabavna igra v katero se prostovoljno vključujejo tako stanovalci stanovanjskega oddelka, kot tudi stanovalci negovalnega in varovanega oddelka. Vodi jo eden od stanovalcev s pomčjo socialne delavke.

KOGNITIVNI TRENING

V centru potekajo aktivnosti, da spomin ne postane kot spomin zlate ribice. Stanovalci delajo najrazličnejše vaje za ohranjanje kognitivnih spretnosti. Možgani potrebujejo miselno vadbo, da zmorejo premagovati vsakodnevne miselne napore. Kognitivni trening pripomore k izboljšanju spominskih in drugih miselnih spretnosti. Spomin urimo skupaj z delovno terapevtko. Aktivnost poteka enkrat tedensko.

TEMATSKA DRUŽBA

V centru se stanovalci, svojci in zaposleni radi družimo, zato čez leto organiziramo več raznovrstnih tematskih druženj. Obujamo stare običaje in se nostalgično zazibamo v preteklost. Organiziramo čajanke, poleti sladoledne dni, razne piknike (kostanjev, poletni ipd.) in z njimi končamo neko obdobje. Druženja potekajo enkrat mesečno.

VAJE ZA RAVNOTEŽJE

Enkrat tedensko stanovalke in stanovalci pod budnim očesom fizioterapevtke izvajajo različne vaje. Namen vadbe je vzpostavljanje in ohranjanje ravnotežja ter preprečevanje padcev, ki so pri starejših zelo pogosti in tudi glavni razlog za nastanek poškodb.

AKTIVNA POT

Aktivna pot je pot sestavljena iz vadbenih postaj. Z vadbo na teh postajah lahko uporabniki samostojno, varno in učinkovito razgibajo celotno telo. Vsaka postaja je opremljena z jasnimi navodili, slikovnim materialom ter potrebnimi, preprostimi pripomočki.

SVETA MAŠA

Vsak petek ob 15.00 v kapelici centra.

KINO

Enkrat mesečno za kino predstave predvajamo predvsem slovenske filme in nadaljevanke. Za popestritev programa, povabimo tudi predavatelje, ki nam predstavijo različne teme, kot so potopisi.

PETJE OB KITARI

Prostovoljka Mateja nam torkove popoldneve polepša s svojim glasom in inštrumentom.

JOGA ZA SENIORJE

Z vadbo razgibamo celo telo in pomagamo ozavestiti kaj se v telesu med vadbo dogaja. Z dihalnimi vajami pa umirimo um in spodbudimo pozitivna čustva. Vadbo vodi inštruktorica joge iz društva Joga v vsakdanjem življenju iz Ljubljane.

USTVARJALNA SKUPINA

Vsakodnevno se v prostoru delovne terapije srečujejo stanovalke, ki rade šivajo, kvačkajo, pletejo, vezejo, barvajo rute, slikajo… Tako ustvarijo nešteto unikatnih drobnih ali večjih izdelkov, ki jih z veseljem pokažemo na razstavi oziroma stojnici. Druženje v delovni terapiji popestrimo še s kavico in piškoti, ki jih stanovalke same spečejo pri gospodinjskih uricah

VAJE ZA SPOMIN

Na oddelkih pod vodstvom delovne terapevtke stanovalci izvajajo vaje za ohranjanje in spodbujanje miselnih funkcij – s tem ohranjajo miselno aktivnost. Vaje potekajo v skupini za posamezne oddelke. Stanovalci se na vajah med seboj spodbujajo in si pomagajo z namigi.

PEVSKE URICE

Pravijo, da kdor poje, zlo ne misli. Glasba blagodejno vpliva na vse naše čute. V našem centru radi prepevamo, zato se vsak torek in četrtek dobivamo na pevskih vajah, ob rojstnih dnevih ali proslavah pa aktivno sodelujemo kot nastopajoči.

VAJE ZA SPOMIN

Na oddelkih pod vodstvom delovne terapevtke stanovalci izvajajo vaje za ohranjanje in spodbujanje miselnih funkcij – s tem ohranjajo miselno aktivnost. Vaje potekajo v skupini za posamezne oddelke. Stanovalci se na vajah med seboj spodbujajo in si pomagajo z namigi.

SVETA MAŠA

V kapeli svete Rešnje Krvi v sklopu Centra starejših Medvode potekajo svete maše ob sobotah ob 10:00 uri. Izjema so prvi petki v mesecu in nekateri prazniki, ko poteka sveta maša ob 16:00 uri. Prostovoljci iz društva Karitas pomagajo pri organizaciji in spremstvu stanovalcev v kapelo.

BRALNE URICE

V sklopu bralnih uric prostovoljke vodijo aktivnosti za stanovalce, povezane z branjem različne literature. Bralni krog poteka enkrat mesečno ob četrtkih popoldne. V objemu knjige poteka prvi četrtek v mesecu, prav tako v popoldanskem času. Branje poezije poteka enkrat mesečno po dogovoru. Literaturo pripravljajo prostovoljke po predlogih stanovalcev.

DRUŽABNA URA S HARMONIKO

Dvakrat mesečno v Center prihaja prostovoljec, ki stanovalcem na oddelku popestri dopoldne z igranjem harmonike. Aktivnost je primerna za vse stanovalce, tako za tiste, ki se vključujejo pasivno samo s poslušanjem, kot za tiste, ki radi zraven tudi zapojejo.

GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI

V sklopu gospodinjskih aktivnosti enkrat tedensko stanovalci ohranjajo ročne spretnosti. Z lupljenjem česna in rezanjem jabolk so v pomoč delavcem v kuhinji. V tem času si postrežejo s kavo in sproščeno klepetajo.

TOMBOLA

Tombola je družabna igra pri kateri aktivno sodelujejo vsi udeleženci. Na vsakem srečanju podelimo tri simbolične nagrade za prve tri stanovalce, ki pokrijejo vse številke na kartici. Seveda pa ob tem ne sme manjkati vzklik: Tombola!! Pri tomboli pa ne gre samo za tekmovalnost in nagrade, temveč z igranjem stanovalci urijo poslušanje, prepoznavanje števil, razumevanje in koncentracijo. To je zabavna igra v katero se prostovoljno vključujejo tako stanovalci stanovanjskega oddelka, kot tudi stanovalci negovalnega in varovanega oddelka. Vodi jo eden od stanovalcev s pomčjo socialne delavke.

JOGA ZA STAREJŠE

Z vadbo razgibamo celo telo in pomagamo ozavestiti kaj se v telesu med vadbo dogaja. Z dihalnimi vajami pa umirimo um in spodbudimo pozitivna čustva. Vadbo vodi inštruktorica joge iz društva Joga v vsakdanjem življenju iz Ljubljane.

PEVSKE VAJE

Enkrat tedensko potekajo pevske vaje za stanovalce pod mentorstvom ga. Marije Tome s spremljavo ga. Mire Plešec na harmoniko. Dobrodošli so vsi stanovalci, ki imajo veselje do petja. Pevski zbor Čebelice nam s svojim repertoarjem občasno popestri družabne dogodke v Centru.

DOMSKI ČASOPIS

Interno glasilo Domske novice pripravljamo mesečno. V njem so na kratko predstavljeni dogodki preteklega meseca (prireditve, zabave…). Čestitamo stanovalcem, ki so pretekli mesec praznovali rojstni dan. Prav tako se spomnimo vseh, ki so prišli k nam in tudi tistih, ki so nas zapustili. Seveda ne sme manjkati kakšna šala ali izrek Murphyjevega zakona. Glasilo popestrimo s slikovnim gradivom.

TERAPIJA S POMOČJO PSA

Enkrat tedensko nas obišče terapevtski par iz Društva za terapijo s pomočjo psa -Tačke pomagačke-. Terapijo izvajamo individualno ali skupinsko. Pomembno pa je, da imajo stanovalci, ki so v terapijo vključeni radi živali oziroma pse in jih njihova prisotnost dodatno motivira za doseganje zastavljenih ciljev.

PROSTOVOLJSTVO

V našem Centru so vedno dobrodošli tudi prostovoljci, ki bi radi del svojega časa preživeli z našimi stanovalci. Z njimi se družijo skupinsko in individualno. Z novim prostovoljcem se pogovorimo o njegovih željah in predstavah o druženju. Dogovorimo se za termin in skupino, ki jo bodo vodili oziroma za stanovalca, ki ga bodo obiskovali. Prostovoljci nam pripomorejo, da je vzdušje v Centru še bolj domače in dnevi naših stanovalcev še bolj zapolnjeni in pestri.

POTUJOČA KNJIŽNICA

2-krat do 3-krat mesečno se ob četrtkih od 13:45 do 14:45 pred Centrom starejših Medvode ustavi Bibliobus. Omogoča izposojo, naročanje in rezervacijo knjižnega in neknjižnega gradiva. Izberete si lahko leposlovje različnih žanrov, kot so: poezija, družbeni, zgodovinski, kriminalni, pustolovski, biografski in znansvetno fantastični romani ter strokovno literaturo z vseh področij človekovega znanja. Rok izposoje je 75 dni. Potujoča knjižnica je del Mestne knjižnice Ljubljana.

Certifikat kakovosti E-Qalin

E-Qalin (European quality-improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva. Razvija kakovost življenja uporabnikov, izvajanja storitev in programov, vodenja doma ter krepitev zadovoljstva stanovalcev, zaposlenih, svojcev in drugih, ki z domom sodelujejo. Zimzelen se je v model vključil leta 2011 z izobraževanji ključnih zaposlenih, nato pa začel s prvim triletnim obdobjem, po katerem je mogoče pristopiti k certificiranju sistema. Junija 2015 je pridobil certifikat kakovosti, ki ima veljavnost tri leta.

Aktivna pot

Aktivna pot je urejena v 4. nadstropju in je sestavljena iz 19 vadbenih postaj, na katerih uporabniki razgibavajo različne dele telesa. Stanovalcem je na voljo vsak dan, ob vsakem vremenu in letnem času, vaje lahko delajo sami, v družbi sostanovalcev in tudi svojcev. Na steni so jasna navodila z besedilom in sliko. Vaje so varne, saj pot poteka ob ograji, primerne pa so tudi za gibalno ovirane stanovalce.

Pevske vaje

Pravijo, da kdor poje, zlo ne misli. Glasba blagodejno vpliva na vse naše čute. V našem centru radi prepevamo, zato se vsak torek dobivamo na pevskih vajah, ob rojstnih dnevih ali proslavah pa aktivno sodelujemo kot nastopajoči.

Prireditve in predstave

Na leto organiziramo več glasbenih, pevskih, gledaliških in plesnih nastopov prostovoljcev vseh generacij. S svojimi nastopi nas razveselijo vrtci, osnovne in srednje šole, društva upokojencev, kulturna društva iz krajevnih skupnosti, različni pevski in plesni talenti, glasbene skupine, … Nastopajoči prinašajo nove ideje, svežino, pristope, stike z domačim okoljem, medgeneracijsko sodelovanje, predvsem pa popestrijo prosti čas našim stanovalcev.

Razstave likovnih del

V osrednji avli v našem Centru, si je mogoče ogledati likovna dela učencev okoliških osnovnih šol. Njihove mentorice so polne izvirnih, zanimivih idej, katere osnovnošolci zelo lepo izvedejo. Z novimi izdelki nas razveseljujejo vsak mesec. Na hodniku uprave, pa si lahko skozi vso leto ogledujemo prodajne razstave priznanih likovnih umetnikov.

Prostovoljstvo

V našem Centru so vedno dobrodošli prostovoljci, ki bi radi del svojega časa preživeli z našimi stanovalci. Z njimi se družijo skupinsko in individualno. Prostovoljci nam pripomorejo, da je vzdušje v Centru še bolj domače in dnevi naših stanovalcev še bolj zapolnjeni in pestri.

Skupina za samopomoč svojcem oseb, obolelih za demenco

Osnovna dejavnost skupine je pogovor in druženje članov z enakimi interesi. Koncept samopomoči je v obliki skupine ljudi, ki se družijo na prostovoljni ravni, izhodišča za srečevanja pa so medsebojna spoznavanja, pridobivanje informacij o demenci, iskanje oblik pomoči, izmenjava izkušenj, medsebojna pomoč, podpora in opora. Srečanja potekajo vsako drugo sredo v mesecu, ob 17.00 uri.

Gospodinjske urice

V sklopu gospodinjskih aktivnosti se v popoldanskih urah, enkrat mesečno stanovalci družijo z animatorko ter ohranjajo ročne spretnosti s pripravljanjem manjših obrokov, napitkov, sladic, …

Alzheimer Cafe

Alzheimer Cafe je terapevtska post-diagnostična skupina, na kateri udeleženci v neformalnem in sproščenem vzdušju izmenjujejo izkušnje in pridejo do novih in potrebnih informacij o različnih težavah v različnih fazah bolezni demenca. Center starejših Cerknica prireja srečanja v sodelovanju s Spominčico, slovenskim združenjem za demenco.

Ohranjanje kulturne dediščine in starih običajev

Malo je običajev, ki se je ohranilo do danes, zato si v našem Centru še posebej prizadevamo za ohranitev tega delčka preteklosti. Stanovalci z veseljem sodelujejo in obujajo spomine na stare običaje kot so ličkanje koruze, luščenje koruze in orehov, obiranje lipe, nabiranje zelišč, sajenje in pobiranje krompirja, zdevanje ostrnic, pletenje iz šibja, oblikovanje iz gline, izdelovanje rož iz krep papirja, kmečke igre, ljudsko petje …

ŽOGA BAND

Žoga band je skupinska vadba, kjer se udeleženci ob namensko izbrani glasbi, s prilagojenim ritmom, pod vodstvom delovne terapevtke ali fizioterapevtke sprostijo, razgibajo, družijo in zabavajo. Vadba je namenjena izboljšanju kardiovaskularne zmogljivosti, psihofizične kondicije, koordinacije gibov in ravnotežnih reakcij. Prav tako krepijo mišice rok, izvajajo kognitivno-perceptivni trening.
Udeleženci ob ritmu glasbe udarjajo s kuhalnicami po terapevtski žogi, ohranjajo pravilen položaj telesa, koordinacijo med gibi celega telesa in oči. Nenazadnje se tako skupaj družijo ter kvalitetno in koristno preživljajo čas. Vadba poteka enkrat mesečno.

AKTIVNA POT

Aktivna pot je pot sestavljena iz vadbenih postaj. Z vadbo na teh postajah lahko stanovalci samostojno, varno in učinkovito razgibajo celotno telo. Vsaka postaja je opremljena z jasnimi navodili, slikovnim materialom ter potrebnimi, preprostimi pripomočki. Urejena je na nadstropju B1 in je tako na voljo stanovalcem vsak dan, ob vsakem vremenu in letnem času. V prvi vrsti je pot namenjena našim stanovalcem, vendar v upanju, da jim bodo pri razgibavanju delali družbo tudi prijatelji, svojci, pa tudi zaposleni. Vaje so varne, saj pot poteka ob ograji, primerne pa so tudi za gibalno ovirane stanovalce.

Varna točka

Od 1. 9. 2017 dalje je DEOS Center starejših Cerknica VARNA TOČKA. Varne točke so posebej označeni javni prostori, ki so prostovoljno pripravljeni nuditi pomoč otrokom in mladostnikom, če se znajdejo v kakršnikoli stiski; če so se izgubili, jim grozijo sovrstniki, ne morejo priti domov oziroma bi želeli priti v stik s starši.

PRIJATELJA SRCA

V DEOS Centru starejših Gornji Grad v sodelovanju z Zavodom AS sodelujemo v programu PRIJATELJI SRCA.

Prijatelji srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na sodelovanju med prostovoljci in zaposlenimi znotraj DEOS Centra starejših Gornji Grad in stanovalci DEOS Centra starejših Gornji Grad in njihovimi svojci. Vsak prostovoljec in zaposleni Centra, ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju posvetu vsaj 1 uro na teden, tako da se z njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Namen programa je družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, prijateljski odnos.

Trenutno je v program vključenih 18 zaposlenih in 1 zunanja prostovoljka. Program prispeva k večji vključenosti ranljive skupine, skupine uporabnikov, ki potrebuje individualno obravnavo in socialni stik 1:1. Dodatno je program namenjen tudi tistim, ki so bolj finančno ogroženi in nimajo dovolj lastnih sredstev za osnovne potrebščine in storitve (oblačila, obutev, frizer ipd.). v kolikor prostovoljec želi, lahko »prijatelju srca« donira finančna sredstva za žepnino. Program pripomore tudi k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov ter s tem k dvigu kvalitete življenja najstarejših.

Program delno sofinancira tudi občina Gornji Grad.

AMBASADORJI NASMEHA

Enkrat mesečno naš center obiščejo ambasadorji nasmeha – štirinožni prijatelji. Našim stanovalkam in stanovalcem pokažejo vragolije, ki se jih naučijo v pasji šoli, jim krajšajo čas in pozitivno vplivajo na njihovo psiho-fizično stanje.

Plesne urice s plesno šolo Bolero

Branje časopisa

zeliščarstvo

Skupina za samopomoč Nitke

Samopomoč je naravni socialni vzgib v človeku. Izhodišča skupine starejših za samopomoč so povezovanje ljudi s podobnimi stiskami-težavami, medsebojna izmenjava izkušenj, opora, prostor za pogovor, premagovanje stisk in dvig ravni kvalitete življenja. K temu stremimo tudi v skupini starejših za samopomoč Nitke, katere srečanja potekajo vsak drugi torek ob 13.30.

PIŠEMO Z ROKO

LIKOVNA TERAPIJA

Katarina organizira likovno izražanje individualno ali skupinsko, odvisno od vsakega posameznika. Za individualno obravnavo se predhodno dogovori s stanovalci. Namen obravnave je terapevtski, samo končno delo nima takega pomena, kot celoten proces ustvarjanja in kar sledi po njem. Tako je nastalo že kar nekaj izpovednih del, ki krasijo bivalne enote.

POSKOČNO Z ŽOGA BENDOM

Žoga band je skupinska vadba, kjer se udeleženci ob namensko izbrani glasbi, s prilagojenim ritmom, pod vodstvom delovne terapevtke sprostijo, razgibajo, družijo in zabavajo. Vadba je namenjena izboljšanju kardiovaskularne zmogljivosti, psihofizične kondicije, koordinacije gibov in ravnotežnih reakcij. Prav tako krepijo mišice rok in izvajajo kognitivno-perceptivni trening.

NAGRADNA TOMBOLA

Igranje družabnih iger je v našem centru zelo zaželeno, zato enkrat mesečno organiziramo nagradno tombolo, kjer stanovalci izredno uživajo, hkrati pa razdelimo kar 5 lepih in praktičnih nagrad.

GOSPODINJSKE IN KULINARIČNE DELAVNICE

Gospodinjske in kulinarične delavnice pozitivno vplivajo na naše stanovalce, saj v njih prebudijo spomine, ohranjajo kreativnost in prebudijo vse čute. Delavnice organiziramo v vseh letnih časih, tema pa je prilagojena željam stanovalcev.

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE

V centru organiziramo medgeneracijska druženja, saj se zavedamo pomena združevanja mladih in starih. Otroci tako pobližje spoznajo življenje v domu za starejše in jim pomagajo pri preprostih dnevnih opravilih, starejši pa otrokom predajajo svoje znanje in izkušnje. Stkejo se prijateljske vezi, ki ostanejo še dolgo v lepem spominu.

OBISK KNJIŽNIČARKE

V centru se lahko pohvalimo z ogromno knjižnico, čtiva pa so na voljo tudi na vsaki bivalni enoti. Kljub temu pa gospa Andrejka iz knjižnice Brezovica z našimi knjižnimi molji rada poklepeta o novostih na policah in jim zagotovi izposojo želenih knjig.

TEČAJ OBLIKOVANJA GLINE

Oblikovanje gline sega že daleč v prazgodovino, ima pa tudi moč v umetnostno terapevtskem smislu, saj kot medij omogoča izražanje močnih občutkov, primerna je za krepitev ročnih sposobnosti oziroma motorike ali za sprostitev energije. Tečaj oblikovanja gline je nastal na pobudo stanovalke, ki je izučena mojstrica in poteka tudi pod mentorstvom delovne inštruktorice.

SKUPINA ZA UM, DUŠO IN TELO S PROSTOVOLJKO MANICO

Prostovoljko Manico imamo v našem centru izredno radi, saj je ljubezniva, prijazna in spoštljiva. Po izobrazbi je specialist klinične psihologije, stanovalci jo obožujejo in komaj čakajo njene obiske ter pogovore z njo, vodi pa tudi Skupino za dušo, um in telo.

USTVARJALNA DELAVNICA Z VNANŠČICAMI

Vnanščice so sekcija, ki deluje v okviru Folklorne skupine Rožmarin. V skupino so vključene starejše ženske iz Vnanjih Goric, ki so se navdušile nad izdelovanjem rož in so pripravljene, da svoje znanje delijo z našimi kreativnimi ustvarjalkami.  

NAKUPOVANJE NA TRŽNICI CENTRA

Ker želimo stanovalcem omogočati nakup najrazličnejših izdelkov, sadja, zelenjava, piškotov, obutve, itd., organiziramo tržnice na recepciji centra. Ponudniki so največkrat iz lokalne skupnosti, na vabilo pa se radi odzovejo tudi iz drugih krajev po Sloveniji.

SENZO-MOTORIČNA DELAVNICA

Na senzo-motorični delavnici s pomočjo izostritve čutil, kot so vid, sluh, okus, vonj ali tip, stimuliramo kinestetično zaznavo posameznih delov telesa in s tem spodbujamo motorični in senzorni razvoj. Delavnica poteka pod vodstvom delovnih terapevtk.

AKTIVNA POT

Aktivna pot je pot sestavljena iz vadbenih postaj. Z vadbo na teh postajah lahko uporabniki samostojno, varno in učinkovito razgibajo celotno telo. Vsaka postaja je opremljena z jasnimi navodili, slikovnim materialom ter potrebnimi, preprostimi pripomočki. V našem centru se Aktivna pot nahaja v pritličju med bivalnima enotama C in D.    

PRIREDITVE, IZLETI IN DOGODKI

Poleg vseh aktivnosti v našem centru organiziramo tudi številne prireditve, dogodke in izlete. S stanovalci uskladimo njihove želje in tako poskrbimo, da se za vsakega nekaj najde.

kulturne prireditve

pevski zbori, razstave, gledališke skupine,…

družabne pripreditve

praznovanja rojstnih dni, piknike, izlete,…

športne aktivnosti

jutranja telovadba, sprehodi, udeležba na športnih igrah,šah, pikado, bilijard, Wii,…)

miselne aktivnosti

vaje za krepitev spomina, bralni krožek, zeliščarji, tombola,…

kuharska skupina

pevska skupina

pomoč pri urejanju okolice

skrb za živali

prostovoljstvo stanovalec stanovalcu

obisk ali pomoč v domski knjižnici

skupine za samopomoč

duhovno oskrbo v domski kapeli

maša vsako soboto ob 16.30 uri

skupina za ravnotežje

skupina za osteoporozo

vinogradniška skupina


sadjarska skupina

ustvarjalne delavnice

poslikava lesenih krožnikov, slikanje na steklo, izdelava vizitk, pisanic, butar, rož, …

prostočasne aktivnosti

družabne igre, ogledi filmov, …

skupina ročnih del

računalniška skupina

sestanki za sestavo jedilnika

medgeneracijska druženja

OŠ Jarenina, OŠ Jakobski Dol, OŠ Pesnica, OŠ Sladki Vrh, VDC Polž.

Ambasadorji nasmeha

hišni ljubljančki