Leta 2011 smo na pobudo župnijskega pastoralnega sveta iz Šoštanja oblikovali skupino prostovoljk za družabništvo stanovalcem, ki imajo manj obiskov svojcev ali so brez svojcev. Prostovoljke so se poimenovale Veronike. Njihovi cilji so naravnani k spodbujanju raznih aktivnosti, pogovoru in vključenosti. V letu 2016 je aktivnih 15 Veronik različnih starosti, vsaka ima enega ali dva stalna stanovalca, ki ju obiskuje enkrat na teden. Veronike so pozitivna izkušnja za stanovalce in prostovoljke ter širšo lokalno okolico in dajejo dodano vrednost v skrbi za stare ljudi. Prostovoljke Veronike pridobivajo nove članice, širijo poslanstvo prostovoljnega dela v širše lokalno okolje ter krepijo vrednote solidarnosti, spoštovanja idr.