Sodelovanje s prostovoljci OŠ Cerknica in OŠ Rakek; V centru poteka tombola, ki jo vodi delovna terapevtka z učenci iz OŠ Cerknica in Rakek. Gre za povezovanje mlajših in starejših in ohranjanje medgeneracijskih stikov, stanovalci ob tem širijo družbeno mrežo. Tombolo množično obiskujejo stanovalci in učenci prostovoljci, ki pomagajo starejšim in se družijo z njimi. Nagrade za tombolo dobimo od donatorjev. Dogodek se izvaja enkrat mesečno.