Redno sodelujemo s študenti Zdravstvene fakultete Ljubljana in Alma Mater Europaea, ki v naš center prihajajo prostovoljno in v okviru obveznih študijskih vsebin. V sodelovanju s fizioterapevtko izvajajo individualne in skupinske obravnave. Delo s študenti je za starostnike koristno, saj s tem dobijo nekaj več, spletejo nove vezi in dobijo nove sogovornike. Študentje pa razširijo svoja znanja in pridobivajo koristno prakso.