Na senzo-motorični delavnici s pomočjo izostritve čutil, kot so vid, sluh, okus, vonj ali tip, stimuliramo kinestetično zaznavo posameznih delov telesa in s tem spodbujamo motorični in senzorni razvoj. Delavnica poteka pod vodstvom delovnih terapevtk.