Z namenom ohranjanja miselne kondicije, v našem centru poteka vsakotedensko srečevanje  in druženje ob različnih izzivih za male sive celice, tudi za naše stanovalce. Srečujemo se v prostoru delovne terapije z dokaj stalnimi člani, uspemo pa si pridobiti in navdušiti tudi nove. Kriterij za sodelovanje v skupini je lastno navdušenje ali timski predlog. Namen takšne skupine pa je:
izboljšanje ali ohranjanje kognitivnih funkcij stanovalcev
prijetna in koristna zapolnitev prostega časa
druženje
razvedrilo
sprostitev
Vloga delov. terapevta pri tej skupini pa je vseskozi ustvarjati prijetno, kolegialno skupinsko dinamiko.