Dijaki in študentje raznih šol in fakultet prihajajo na prakso, pripravništvo ali kot prostovoljci (počitniško delo, družabništvo). S stanovalci sodelujejo v raznih delavnicah, tematskih pogovorih, družabnih in športnih aktivnostih v smislu medgeneracijskega druženja. Pri izvajanju modula z aktivnim druženjem s stanovalci sodelujemo s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, Oddelkom za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko – Terapevtska rekreacija za starejše.