S člani Društva šaleških likovnikov Velenje sodelujemo pri organizaciji razstav likovnih del v razstavišču našega centra. Stanovalci imajo tako možnost spoznavati umetniška dela, v pogovorih z ustvarjalci pa slišati njihove zgodbe in dobiti spodbudo za ustvarjanje tudi v poznih letih. S člani društva izvajamo ustvarjalne delavnice; leta 2013 smo spletli Zgodbo gline in barv. Društvena kiparska skupina Gambatte je tri mesece v našem centru izdelovala velike glinene kipe, ki nam jih je nato podarila. Devet članov društva je naslikalo umetniška dela na temo zelišč, ki označujejo bivalne enote. Večino likovnih del, ki krasijo stene našega centra, so nam podarili.