V centru razvijamo medsebojno pomoč stanovalcev, ki so dovolj pri močeh in imajo željo sodelovati pri opravilih v domu. Stanovalci pomagajo hišniku in snažilkam, skrbijo za rastline in živali ter pomagajo sostanovalcem. Tudi zaposleni stanovalcem večkrat pomagajo poleg svojega rednega dela. S prostovoljstvom vseh zaposlenih in stanovalcev spodbujamo vrednote solidarnosti, strpnosti in domačnosti.