V sodelovanju s Fakulteto za socialno delo pomagamo stanovalcem z demenco, da se vključujejo v aktivnosti zunaj varovane enote, kot so na primer vožnja z mestnim avtobusom, obisk tržnice in vključevanje svojcev. Take aktivnosti pomagajo preprečevati stigmatizacijo in spodbujajo vključenost ter opolnomočenje stanovalcev. Študentje pridobijo neprecenljive izkušnje in znanja.