V centru organiziramo medgeneracijska druženja, saj se zavedamo pomena združevanja mladih in starih. Otroci tako pobližje spoznajo življenje v domu za starejše in jim pomagajo pri preprostih dnevnih opravilih, starejši pa otrokom predajajo svoje znanje in izkušnje. Stkejo se prijateljske vezi, ki ostanejo še dolgo v lepem spominu.