V centru v sodelovanju z učenci OŠ Livada izvajamo program medgeneracijskega druženja. Naši stanovalci imajo najraje druženje z mlajšimi, ki jim izboljšajo razpoloženje. Tako pripravimo sprehod vozičkarjev, ustvarjalne tematske delavnice, dan za spremembe, malo olimpijado in še kaj. Aktivnost poteka vsaj enkrat mesečno.