Ker želimo stanovalcem omogočati nakup najrazličnejših izdelkov, sadja, zelenjava, piškotov, obutve, itd., organiziramo tržnice na recepciji centra. Ponudniki so največkrat iz lokalne skupnosti, na vabilo pa se radi odzovejo tudi iz drugih krajev po Sloveniji.