Sodelovanje s prostovoljkami Karitasa Cerknica; V centru poteka sveta maša, pri kateri so v veliko pomoč Karitasove prostovoljke ki stanovalcem pomagajo do prostora, kjer se izvaja maša, ob lepem vremenu jih peljejo tudi ven. Tako stanovalci ohranjajo stik z zunanjim svetom, s poudarkom na medsebojnem in medgeneracijskem druženju. Skrbi za ohranjanje duhovnih potreb stanovalcev in njihovih navad iz preteklosti. Maša se izvaja enkrat tedensko.