V centru nagrajujemo znanje in izvajamo nagradno žrebanje pravilno izpolnjenih križank. Stanovalci križanke rešujejo v prostorih delovne terapije ali pri recepciji in rešene oddajo v posebno škatlo. Križanke so različnih zahtevnosti, tako da lahko sodeluje prav vsakdo. Stanovalci si med seboj pomagajo in se družijo. Žrebanje poteka enkrat mesečno.