Otroci na delavnicah ob prebiranju pravljic spoznavajo odnose in čustva ter na obravnavano temo rišejo risbe v pesku. Peščeni izdelki se fotografirajo, zgodba se napiše ali nariše in pošlje starostnikom. Ti enkrat tedensko na pismo odgovorijo s svojim izdelkom (risbo, zgodbo, fotografijo), ki vsebuje njihove izkušnje na obravnavano tematiko. Glavni cilji je prenos znanja starejših mlajšim.