Zdravstveno službo sestavljajo diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre oziroma tehniki, delovni terapevt, fizioterapevt in bolničarji. V centru delujeta tudi zdravnik splošne medicine, ki prihaja iz bližnjega zdravstvenega doma ali je koncesionar, in psihiater. Glavna naloga zdravstveno-negovalne službe je, da za stanovalce izvaja zdravstveno nego in oskrbo 24 ur na dan, vse dni v letu. Zdravstvena nega je prilagojena vsakemu posamezniku glede na njegovo zdravstveno stanje in potrebe. Strokovno in usposobljeno osebje skrbi tako za zdravstven vidik vsakega stanovalca kot za udobje. Po potrebi zdravstveno osebje v centru poskrbi tudi za to, da vsak stanovalec dobi potrebno oskrbo, tudi če je sami ne moremo zagotoviti. V ta namen sodelujemo s službo nujne medicinske pomoči in bolnišnicami. Tesno sodelujemo tudi s svojci, seznanjamo jih s stanjem stanovalca, se z njimi pogovorimo o njihovih opažanjih in skupaj iščemo najboljše rešitve.