S fizioterapijo se skrbi za ohranjanje, obnavljanje in izboljševanje telesnega zdravja stanovalcev s poudarkom na rehabilitaciji po boleznih in poškodbah. Individualna fizioterapija je namenjena rehabilitaciji po svežih poškodbah in operacijah, po svežih poškodbah ali boleznih centralnega ali perifernega živčnega sistema (npr. možganska kap) ali po nenadnih ali nepričakovanih poslabšanjih zdravstvenega stanja. Cilj fizioterapije za pokretne oziroma slabo pokretne stanovalce je, da postanejo samostojnejši pri opravljanju dnevnih aktivnosti in gibanju. Pri nepokretnih stanovalcih poskušamo z raznimi fizioterapevtskimi postopki preprečiti neželene spremembe, ki nastanejo kot posledica ležanja. Individualna fizioterapija se izvaja glede na fizioterapevtovo presojo funkcijskega stanja stanovalca, saj fizioterapevt ob sprejemu z vsakim stanovalcem opravi pogovor in test tveganja za padce. Če ugotovi, da je to potrebno, predlaga zdravniku, da posameznika vključi v individualno obravnavo. Splošni zdravnik na podlagi tega in lastne presoje napiše nalog. Fizioterapija se izvaja tudi glede na specialistovo mnenje. Vsak posameznik, ki je vključen v individualno fizioterapijo, ima svoj karton, v katerega fizioterapevt vpisuje vsako obravnavo, rezultate ocenjevalnih testov, evalvacijo ciljev, morebitne spremembe in vse druge informacije, pomembne za potek obravnave. Seveda lahko za vsakega posameznika predlaga vključitev v fizioterapijo tudi kadar koli v času njegovega bivanja v centru, če se pri stanovalcu pojavi potreba po tem.

Preventivna fizioterapevtska obravnava, namenjena vzdrževanju in ohranitvi funkcijskih sposobnosti in krepitvi psihofizične kondicije, običajno poteka v obliki skupinskih vadb. Glede na razpoložljivost fizioterapevta izvajamo tudi dodatne fizioterapevtske storitve, ki so navedene v ceniku dodatnih storitev.