S stanovalci smo se dogovorili, da bomo pesnike za naše skupno branje izbirali kar po vrsti, kot so hiše v Trsti, kot radi rečejo. Torej gremo po abecedi. Prejšnji teden smo končali pri Otonu Župančiču, zato gremo znova od začetka – danes smo se tako družili z Antonom Aškercem in Matejem Borom. Nekatere pesmi so jim ostale dobro v spominu, nekatere pa so slišali prvič. Vsekakor pa sta nam pesnika popestrila sredino dopoldne.