Današnje dopoldanske urice smo skupaj preživeli ob čudovitih zapisih naših mojstrov pisane besede in rim. Za nekaj lahkotnosti je poskrbel Peter Klepec Franceta Bevka, potem pa smo se lotili pesmi Cirila Zlobca, ki so nam »ostale od zadnjič«, nadaljevali s Karlom Destovnikom Kajuhom in zaključili z Janezom Menartom, enem od avtorjev Pesmi štirih. Neredko se ob prebiranju utrne kakšna solza. Kmalu nadaljujemo s še več poezije in proze!