V DEOS, Centru starejših Trnovo skrbimo za redno izobraževanje našega zdravstvenega kadra. Tokrat so imeli predavanje zdravstveni tehniki na temo: aplikacija kisika in vstavitev urinskega katetra.